Minder depressie met optimisme-gen

Nieuws | de redactie
12 december 2011 | Een genetische variatie in een hersenreceptor beïnvloedt de gevoeligheid voor stress en depressie. Dit is vooral voor veel vrouwen onder de 50 van groot belang, blijkt uit onderzoek waarop Liane Klok aan het LUMC promoveert.

Het hormoon cortisol is belangrijk bij het omgaan metstressvolle situaties en brengt zijn effecten onder andere totstand door te binden aan de mineralocorticoïd receptor (MR) in dehersenen. Promovenda Liane Klok ontdekte dat vrouwen met eenbepaalde variant optimistischer zijn. “In een vervolgstudie zagenwe dat vrouwen met deze MR-genvariant minder gedachten vanhopeloosheid hebben, wat samenhangt met een kleinere kans opdepressiviteit”, vertelt zij.

In een nadere studie werd inderdaad een relatie gevonden met eenlager risico op depressie. Promovenda Klok ontdekte bovendien datmensen met verschillende varianten van het MR-gen verschillendreageren op SSRI’s, veelgebruikte antidepressiva. Dit biedt volgensde promovenda mogelijkheden voor personalized medicine, eenbehandeling die gekozen wordt op grond van iemands erfelijkefactoren.

Op de goede weg met doorbraak

Alleen bij vrouwen jonger dan 51 jaar was er een verband tussenhet type mineralocorticoïd receptor en de kans op depressiviteit,boven de 51 jaar was er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Datverschil komt waarschijnlijk door de werking van vrouwelijkegeslachtshormonen, die de expressie van MR beïnvloeden en ook aande MR kunnen binden. “Het feit dat depressies bij vrouwen veelvaker voorkomen dan bij mannen, heeft mogelijk met de effecten vanoestrogeen en progesteron op deze receptor te maken”, aldusKlok.

Depressie is een veelvoorkomende psychische aandoening.Patiënten lijden aan hevige neerslachtigheid die het dagelijksfunctioneren aantast. Ongeveer 800.000 mensen in Nederland lijdenaan een depressie en maar liefst een miljoen mensen slikkenantidepressiva. Promotor Ron de Kloet noemt de resultaten in ditlicht dan ook een doorbraak in depressieonderzoek: “We haddeneerder aanwijzingen gekregen dat zowel de hersen-MR als denauwverwante glucocorticoïd receptor van belang zijn vooraanpassing aan stressvolle situaties. Dat deze optimisme-genvariantmeer van de receptor aanmaakt betekent dat we op de goede wegzijn.”

Inderdaad vond Klok minder MR in post-mortem hersenen vandepressieve patiënten, met name in centra voor emotie encognitie.  De resultaten worden deze week gepubliceerd inTranslational Psychiatry en zijn de basis voor een spin-off bedrijfonder leiding van co-promotor dr. Roel de Rijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK