Nederlandse wetenschap op topniveau

Nieuws | de redactie
6 december 2011 | “Een wetenschappelijke hoogvlakte”, zo laat de Leiden Ranking van 2011-2012 het universitaire landschap van Nederland zien. Twente, Wageningen, Rotterdam en de VU lopen voorop als het gaat om de impact van hun wetenschappelijke publicaties.

Opvallend in de ranking die jaarlijks wordt uitgevoerd door hetCentrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van deUniversiteit Leiden is dat alle Nederlandse universiteiten bovenhet wereldgemiddelde scoren. Na de Verenigde Staten (64) en hetVerenigd Koninkrijk (12) is Nederland met 7 universiteiten het bestvertegenwoordigd in de eerste honderd van de wereldlijst.

De wetenschappelijke hoogvlakte in Nederland, werd onlangs doorMaastricht-voorzitter Martin Paul op het NHOC ook al aangehaald.”Kijk naar alle rankings. Alle universiteiten staan goed genoteerd.Nederland is in de breedte echt veel beter dan de VerenigdeStaten.” Ook de Leidse Ranking laat dit beeld nu zien.

Hoogst genoteerde Nederlandse instelling is de UniversiteitTwente op een 64e plaats. De Top 10 wordt nog altijdvolledig gedomineerd door de Verenigde Staten dat alle plekkenbezet. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) staatbovenaan.

De Leiden Ranking die is gebaseerd op data uit de Web of Sciencedatabase heeft dit jaar een aantal veranderingen doorgevoerd in demethodologische berekening om de kwaliteit en betrouwbaarheid vande ranking verder te verhogen. Zo kan dit jaar voor het eerst in deranking gezien worden hoe significant de verschillen in positie inde ranking zijn.

Alle informatie over de ranking en de volledige lijst kunt u hiervinden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK