Autochtoon mijdt etnisch gemengde wijk

Nieuws | de redactie
2 januari 2012 | Autochtone Nederlanders mijden etnisch gemengde wijken het liefst, ook als de aanwezige minderheden hoger opgeleid zijn. De weerstand tegen zulke wijken neemt wel af, zo concludeert Radboud-sociologie Marieke van Londen die op 12 januari promoveert.

Van Londen verdiepte zich in de weerstand die Nederlandershebben tegen het wonen in etnisch gemengde wijken. Aan deelnemersvan een grootschalig, representatief vragenlijstonderzoek vroeg zeof en in hoeverre zij bezwaar zouden hebben tegen het wonen inwijken met uiteenlopende concentraties van etnischeminderheden.

De veronderstelling is dat autochtonen huiverig staan tegenoverhet wonen in etnisch gemengde wijken, omdat ze deze associëren metopleidingsachterstand. Autochtonen zouden bang zijn dat de lageropgeleide minderheden er afwijkende normen en waarden opnahouden.

“Mijn onderzoek bevestigt dit beeld deels”, licht Van Londentoe. “Als mensen horen dat in de zwarte wijken hoger opgeleideminderheden wonen, neemt hun weerstand tegen het wonen in zo’n wijkinderdaad af. Maar tegelijkertijd geeft een kwart van de mensen aandat ze ook als er hoger opgeleide minderheden wonen, graag uit dewijk vertrekken wanneer meer dan de helft van de wijk uit etnischeminderheden bestaat.”

Zoals in het onderzoek naar weerstand tegen minderheden al wordtgemeld, kan het zijn dat mensen sociaal wenselijk antwoorden, zegtVan Londen. “Dat betekent dat de weerstand tegen etnisch gemengdewijken in de praktijk groter kan zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK