Investeren in lange termijn kwaliteit

Nieuws | de redactie
10 februari 2012 | €80 miljoen aan investeringen in complexe instrumenten en infrastructuur voor het onderzoek is in voorbereiding. De ‘roadmap’ daarvoor bevat opvallend veel aanknopingspunten voor de impuls die eScience in ons land krijgt, vertelt NWO-voorzitter Jos Engelen.

Al enkele jaren steggelen de R&D-wereld en achtereenvolgendekabinetten over de kosten van dure, zware kennisinfrastructuren dieons land op lange termijn bij de top moeten houden. Dit doel vergtstrategische keuzen en prioritering, maar ook duurzame, betrouwbareinvesteringsbeslissingen vanuit de overheid. Eerdere keuzen alsdoor de Commissie Van Velzen zijn tot nu toe nimmer definitiefgerealiseerd in een lange termijn beleid en besluitvorming.

Successen elders

Elders in de kennissector zijn succesvolle pogingen ondernomenom buiten deze moeizame route om tot concrete acties te komen. Deenorme investeringen die in Limburg door de provincie en partnersrond de UM gedaan zijn in wereldwijd toonaangevende breinscannerszijn daar een voorbeeld van. Ook de consortiumvorming inNoord-Nederland rond wateronderzoek is daar een signaal van.

NWO-voorzitter Engelen onthulde op de SURF Onderzoeksdag dat ernu een ‘roadmap’ klaarligt om in twee jaar €80 miljoen teinvesteren in complexe apparatuur en infrastructuur. Het gaatdaarbij om beslissingen van soms enkele miljoenen in omvang.

Impuls voor eScience

Het advies over de prioritering van bestedingen is rond en hetbestuur van NWO heeft daar zijn conclusies voor staatssecretarisZijlstra bijgevoegd. Hiermee zou de basis gelegd zijn voor eengedurig proces van strategische besluitvorming om zulkeinvesteringen elke twee jaar voor de langere termijn te kunnenaanwijzen.

Bijzonder punt vindt Engelen dat veel van de voorzieneinfrastructuur gemeen heeft dat het de opmars van eScience eenextra impuls kan geven. Daarmee zouden interdisciplinaireontwikkelingen extra mogelijkheden krijgen en de inzet vantechnologische tools voor onder meer de datatoepassing en-verrijking in zeer verschillende disciplines versterkt kunnenworden. De voorhoedepositie van ons land, die door de AWT recent alwerd vastgesteld zou op dit terrein zo ook voor de toekomst op peilgehouden kunnen worden.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK