Nederland onverwacht podium voor Kants Kritik

Nieuws | de redactie
8 februari 2012 | Terwijl de Franse Revolutie in aantocht was, brak die in de filosofie al los. Het denken van Immanuel Kant werd in zijn tijd vaak ondoorgrondelijk geacht, maar juist in ons land werd hij toen al een begrip. Tijdschrift ‘Het Magazyn’ werd een onverwacht platform voor radicaal denken.

Hoe het Kantianisme zo verrassend naar Nederland kwam en hoezijn ‘kritische filosofie’ in ons land een opvallende rol kreeg, isnu onderzocht door de Rotterdamse promovendus Jan Verweij. Hijschrijft erover in zijn proefschrift ‘Kant-tekening van eenhorrearius’.

Duister en diepzinnig

Tussen 1781 en 1790 verschenen de beroemde ‘Kritiken’ vanImmanuel Kant, waarin hij zich fundamenteel bezig hield met hetwezen van en de grenzen van de menselijke kennis. Vandaar ook zijnbefaamde ‘Kritik der reinen Vernunft’, kritische analyse van dezuivere ratio. Daarbij keek Kant met een scherpe blik naar demenselijke denkpatronen over het bestaan van ‘de’ werkelijkheiden  metafysica.

Vonden velen in Europa Kants werk wel zeer duister endiepzinnig, in Nederland vond hij een platform in het tijdschrift’Het Magazyn’. De Nederlandse denkers Hulshoff, Van Hemert enKinker werden de drie voorvechters die Kants filosofie in dittijdschrift met polemieken propageerden, allen op hun eigen manieren met een eigen agenda.

Volle zalen bij Felix Meritis

In zijn proefschrift onderzoekt Verweij hoe deze artikelenwerden ontvangen en hoe de vele tegenstanders van het Kantianismezich verhielden tot de volle zalen bij debat in het AmsterdamseFelix Meritis.

Verweij laat zien dat Het Magazyn een belangrijk en tot nu toeonderbelicht aandeel kreeg in hoe het werk en het denken van Kantin Nederland werden ontvangen. Aan de hand van dit tijdschriftgeeft hij duiding aan de wijsgerige en culturele omwentelingen diede periode rond 1800 kenmerken. Ook laat de promovendus zien dathet kantianisme in Nederland een veel grotere rol heeft gespeelddan aanvankelijk werd gedacht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK