Nederlandse prof matig betaald

Nieuws | de redactie
20 februari 2012 | Nederlandse hoogleraren verdienen redelijk, maar zijn bepaald geen grootverdieners. Academici die willen binnenlopen moeten naar Canada of naar Italië.

Onderzoek uit Boston en Moskou – een combinatie die 20 jaargeleden ook niet iedereen voor ogen stond – laat zien, dat desalarissen van hoogleraren in grote kennisnaties onder druk staan.Steeds minder ontvangen zij hoge, vaste inkomens op basis van eenambtelijke rechtspositie, steeds vaker worden meer flexibelecontracten en aanstellingen de norm. Daardoor gaan hun inkomensminder snel omhoog dan die van vergelijkbare hoogwaardigeprofessies.

Nederland tussen USA en Duitsland

Het salaris van een hoogleraar verschilt daarbij tussen deverschillende landen aanzienlijk, zeker als het wordt uitgedrukt inkoopkrachtequivalenten. Dan blijkt dat de profs in onsland iets meer verdienen per maand dan hun Duitse collega’s ennet minder dan die in de USA (ongeveer $5600 tot $5900 permaand). Opvallend is dat bijvoorbeeld de hoogleraren in India doornog boven zitten qua inkomen.

Beduidend minder goed betaald zijn de professoren in Frankrijken Japan. Spekkopers zijn daarentegen de uitstekendbetaalde hoogleraren in Australie en Saudi Arabie. Maar hetmeest opvallend is wel dat in het zwaar onder de schulden zuchtendeItalie hogere salarissen worden betaald dan elders in Europa:ongeveer $7000. Helemaal aan de top zitten de professoren inkennisnatie Canada en in Zuid Afrika, beide landen die net als deSaudi’s bewust investeren in het aantrekken van toptalent uit heelde wereld.  

De relatief matige salarissen in het ‘Rijnlandse’ Europa vallenook in deze analyse ds weer op. Dat bij de oosterburen zelfs het Hooggerechtshof daarom vindt, dat de inkomensvan de hoogleraren niet meer voldoen aan de normen, is dan ook nietzo verwonderlijk. Ook daar speelt dat de van oudsher goede,ambtelijke rechtsposities van professoren in de loop der jaren zijngeflexibliseerd.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK