Duurzaamheid begint bij het individu

Nieuws | de redactie
17 april 2012 | Elena Cavagnaro is lector Service Studies aan Stenden Hogeschool. In haar afgelopen week gepresenteerde boek gaat ze in op het individuele niveau van duurzaamheid; een derde niveau naast de niveaus van organisatie en maatschappij.

De Stenden Hotel Management School bestaat 25 jaar en duskwamen onderzoekers afgelopen week bijeen om de stand van zaken inde hospitality branche te bespreken. Onder hen lector ElenaCavagnaro die tevens haar nieuwe boek ‘The three levels ofsustainability’ presenteerde.

“Duurzaamheid is een complex begrip,” vertelt Cavagnaro. “Vaakwordt bij duurzaamheid gedacht aan gemeenschappen en organisaties,maar mijn co-auteur George Curiel en ik stellen dat duurzaamheidbegint bij het individu.”

People, planet, profit

“Duurzaamheid heeft drie dimensies, een economische, eenenvironmental en een sociale – dimensie”, legt Cavagnaro uit. In deliteratuur wordt bij het niveau van organisaties en van economischewaarde, sociale waarde en waarde van de natuurlijke omgeving op hetniveau van de maatschappij  vaak gesproken over ‘people,planet, profit’.

Waar de literatuur voorheen zich vooral richtte op deze tweeniveaus – al dan niet in relatie met elkaar -,  is het volgensde Stenden-lector van belang de discussie over duurzaamheid juistte starten bij de kenmerken van het individu. Volgens Cavagnaroworden individuen gekenmerkt door drie sets van waarden, wat zebenoemt als ‘care for me’; ‘care for me and you’ and ‘care forall’.

Grafiekje Duurzaamheid

Schema: care for me, care for me & your, care for all

“The cultivation of specific qualities forms the basis for theindividual to be a leader of self, a prerequisite forsustainablity,” zoals het boek stelt dus.

Waarom een bureau? 

Met een specifiek voorbeeld legt Cavagnaro uit wat dit in hethospitality management betekent. “Als je kijkt naar hotelsbijvoorbeeld. Waarom ontvangen we klanten vanachter een enormbureau, de receptie?

Dat kan ook anders, we moeten de sociale behoeften van personen- wat we noemen ‘care for me and you’- in acht nemen. Eenbaliemedewerker zou bijvoorbeeld de klant tegemoet kunnen tredenmet een tablet in de hand zodat er geen barrière tussen hem/haar ende klant is.”

Energiereductie is dus slechts een aspect van deduurzaamheidsdiscussie. Toch is dat in de voorbeelden die Cavagnarogeeft nog steeds wel duidelijk aanwezig. “We zijn van plan om éénhotelkamer in het Stenden Hotel om te bouwen om deze volledigduurzaam te maken. Al het bedlinnen en meubilair wordenbijvoorbeeld ‘cradle to cradle’. We kijken heel erg naar wat op ditmoment  het beste is qua toepassingen in duurzaamheid.”

De wil is er

Bang dat ondernemers zullen terugschrikken vanwege de prijs vandit soort aanpassingen is Cavagnaro niet. “Ik heb ook hier metondernemers gesproken die na mijn verhaal zeggen: ‘nu begrijp ikveel meer wat ik als manager kan doen, daar gaan we nog een keereen kop koffie over drinken.’ Volgens mij is de wil er duszeker”.

Ondernemers in de hospitalitybranche moeten sowieso eens in dezeven jaar alles herbouwen, legt Cavagnaro uit. “Die investeringwordt toch al gedaan, je moet dus kijken wat de beste oplossing is,dat hoeft niet per se duurder te zijn. Dat zien ondernemersook.”

Dat bewustzijn bij de ondernemer biedt de Stenden-lectorvoldoende vertrouwen dat het met investeringen in duurzaamheid welgoed gaat komen. Als financiers van lectoraal onderzoek is er bijde ondernemers nog wel een wereld te winnen, aldus Cavagnaro.

Niet met de pet rond

“Het belang van externe financiering wordt in het HBO steedsgroter. Grote universiteiten als Wageningen werken al veel met definanciële input van grote multinationals. Dat moeten wij ook voorelkaar zien te krijgen.

Ik werk nu al samen met lector gastronomie Peter Klosse. Op hetgebied van restaurants die werken met gerechten en ingrediënten uitde eigen streek is nog veel te onderzoeken. Ik geloof heel erg inde synergie die uitgaat van het werken in teams van onderzoekers.”Op die manier denkt Cavagnaro dan ook in haar team toe te komen aanhet doen van onderzoek, het stimuleren van curriculumvernieuwing énuiteindelijk het binnenhalen van externe financierders. “Nee, ikdenk niet dat ik straks met de pet rond zal hoeven tegaan.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK