Columnist stemmentrekker

Nieuws | de redactie
13 september 2012 | Pieter Omtzigt blijkt niet alleen als columnist, maar ook als stemmentrekker onvermoede krachten te bezitten. Reeds nu is duidelijk dat hij met voorkeurstemmen herkozen is in de Tweede Kamer.

Omtzigt haalt in heel het land forse aantallen stemmen en won inTwente zelfs hier en daar meer kiezers dan Mark Rutte. Zijn werkals kritsich-gedegen rapporteur naar Brussel over de honderdenmiljarden pensioenvermogens in ons land trok dan ook veel aandacht.U leest hier zijn meest recente bijdrage aan ScienceGuide over hetbezoek aan de machtigste man op dit gebied in Brussel, CommissarisMichel Barnier.

IJzig

Op de terugweg met de trein naar Enschede tik ik mijn eersteimpressie: ijzig. Dat is de meest duidelijke typering voor deontmoeting die ik vandaag had met Eurocommissaris Barnier. De dagbegon om 5.57u op Enschede CS begon en uren daarna in Brussel meteen ontmoeting die Roos Vermeij (co rapporteur in de Tweede Kamer)en ik hadden met de plaatsvervangend permanente vertegenwoordigerDerk Oldenburg en de parlementair vergenwoordiger CarolineKeulemans. Zij lichtten ons helder in over de stand van zaken en deposities van de lidstaten en de commissaris.

Commissaris Barnier is ontzettend druk met de bankenunie,waarover hij op 12 September voorstellen gaat presenteren. Dit isvoor de Europese Commissie een centraal stuk in de oplossing van deEuropese crisis. Bijzonder dat hij in die drukte tijd had om onsals Nederlandse delegatie te ontvangen.

Aanleiding was een brief van de Tweede Kamer aan hem waarin devoorzitter aankondigde dat de Tweede Kamer een gele of oranje kaarttrekt, als hij twee van zijn voorstellen op pensioengebied doorzet.Er is nog nooit een oranje kaart in Europa aan een plan van eenEurocommissaris uitgedeeld! Naar mijn weten is ook nog nooit eentjeaangekondigd voor de verschijning van een richtlijn van eenEurocommissaris.

Ik kreeg van de Franse bestuurder pur sang een uitlegover het belang van de interne markt en competitie, maar geenduidelijk antwoord op de vraag waarom pensioen een marktproduct zouzijn. Of waarom hij met zijn collega’s in de Europese Commissiedaarover zou moeten gaan. Volgens de Tweede Kamer is pensioen eenarbeidsvoorwaarde en dat is primair een verantwoordelijkheid van delidstaten.

In het gesprek kwam er – natuurlijk – geen toezegging om deplannen aan te passen. Ik moest dus helaas constateren dat het voorons heel wel mogelijk blijft dat wij een gele/oranje kaartprocedure starten met andere lidstaten als Barnier het voorstel inzijn huidige opzet wilt voortzetten. Het belang voor Nederland metzijn €850 miljard aan pensioengelden is groot. Zij omvatten meerdan het hele ESM noodfonds van alle 17 Eurolanden samen.

Commissaris Michel Barnier wenste mij bij de uitgang van zijnbureau succes bij de verkiezingen. Toch vermoed ik dat hij het nietheel erg zal vinden als ik na 12 September niet zou terugkomen. Hijhad het nog nooit meegemaakt dat een parlementariër alle andereparlementen al aangeschreven had met bezwaren van zijn Tweede Kamerom met hen samen bezwaar te maken. Dat was wel de aanleiding tot deuitnodiging om te komen praten.

Toch blik ik met enige tevredenheid terug. De Eurocommissairsheeft namelijk duidelijk gemaakt dat hij zijn plannen pas beginjuni 2013 zal presenteren. Op zijn vroegst, bijna een jaar lagerdan de oorspronkelijke deadline. Dat is alvast voorzichtig goednieuws in het streven van de Kamer om niet akkoord te gaan met dehuidige voorstellen. Waakzaamheid blijft geboden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK