Dementie bij jongeren onderzocht

Nieuws | de redactie
24 september 2012 | Dementie op jonge leeftijd is een onderschat probleem. Nederland telt tussen de 12.000 en 15.000 jong dementerenden, waarvan de symptomen en zorgvraag voor het eerst in een UM-promotie is onderzocht.

Voor de eerste keer is er een promotieonderzoek gedaan om desymptomen en de impact van dementie op jonge leeftijd (jonger dan65 jaar) in kaart te brengen en deze te vergelijken met dementie opoudere leeftijd. Dr. Deliane van Vliet van het Alzheimer CentrumLimburg van het Maastricht UMC+ is aan de UM gepromoveerd op hetproefschrift Young onset dementia. Characteristics &impact.

Van Vliet onderzocht drie specifieke aspecten bij jongedementerenden: het stellen van de diagnose, het ontstaan vangedragsproblemen tijdens de ziekte en de psychosociale impact vandementie op mantelzorgers.

Veel langere diagnose 

Bij jonge mensen duurt het veel langer voordat de diagnose dementiegesteld wordt. (Bij oudere mensen met dementie 2,8 jaar, bij jongdementerenden 4,4 jaar.) Symptomen worden niet herkend, vaak wordtgedacht aan psychische problemen. De jong dementerende zelf ontkentvaak de problemen en weigert hulp te zoeken.

Dit gebeurt in bijna de helft van de gevallen, waarbij meestal dediagnose burnout of depressie wordt gesteld voordat duidelijk wordtdat er sprake was van dementie. Die periode voorafgaand aan dediagnose blijkt een lange en moeilijke periode te zijn voormantelzorgers.

Probleem voor omgeving en patiënt

Verstandelijke en gedragsmatige problemen komen veel voor enblijken moeilijk te begrijpen voor mantelzorgers.  Tevenservaart men problemen op het gebied van relaties, problemen van enmet de kinderen en problemen op het gebied van werk en/offinanciën. Zij lijden in hoge mate aan stress en depressieveklachten.

Het onderzoek van Van Vliet is het eerste dat aantoont dat jongerepersonen met Alzheimer een beter ziekte-inzicht hebben danouderen met dezelfde ziekte. Dat biedt meer mogelijkhedenvoor behandeling en begeleiding.  Voor haarpromotieonderzoek bestudeerde Van Vliet 215 jong dementerenden enhun mantelzorgers, die gedurende tweeënhalf jaar halfjaarlijkswerden gezien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK