Eiwitkennis aan de top

Nieuws | de redactie
20 september 2012 | Als enige in heel Europa wint de UU met haar Bijvoet Centrum een fikse 'grant' voor promoties rond het fundamentele levensproces van de vorming en werking van eiwitten. De EU wil zo het doorgronden van Alzheimer, kanker en Creutzfeld-Jacob een impuls geven.

“Uit deze toekenning blijkt dat we niet alleen tot deNederlandse top behoren, maar ook tot de Europese”, zegtprogrammaleider dr. Stefan Rüdiger. Met de toekenningvoor het programma ‘ManiFold’ kunnen 11 internationale toptalentenin Utrecht promotieonderzoek doen.

200 sollicitanten

ManiFold is een zogenaamd ‘Innovative Doctoral Programme’,een nieuw EU-programma om innovatieve en excellente onderzoeks- enopleidingsprogramma’s voor promovendi te stimuleren. Debelangstelling voor ManiFold is dan ook groot. “Binnen enkele wekenhadden al 200 afgestudeerden gesolliciteerd naar eenpromotieplaats.”

Rüdiger wil nu breed inzetbare toponderzoekers opleiden.Daarom is bij het programma een reeks andere internationaletoponderzoeksinstituten betrokken, waaronder Cambridge University.Daarnaast zullen 4 innovatieve bedrijven in de life sciences eenrol spelen in zowel het onderzoek als het onderwijs.

Opvouwen in goede vorm

Eiwitten zijn de minuscule machines in ons lichaam die aande basis staan van alle levensprocessen. Het zijn meestal grote,ingewikkelde moleculen die altijd in teamverband werken. Cruciaaldaarbij is dat zij zichzelf in de goede vorm opvouwen.

Bij heel veel aandoeningen, waaronderstofwisselingsziekten, kanker, de ziekte van Alzheimer, de ziektevan Creutzfeld-Jakob en cystic fibrose (taaislijmziekte), is hetniet goed vouwen van één van de betrokken eiwitten het fundamenteleprobleem. Inzicht krijgen in wat er misgaat bij het vouwen vaneiwitten is daarom essentieel om een goede therapie voor dezeziekten te vinden.

In het Bijvoet Centrum werken de UU-scheikundigensamen aan het ontrafelen van de moleculaire processen in onslichaam.   De toekenning voor ManiFold isniet de eerste financiële boost die dit centrum heeft ontvangenrecent.

Eerder dit jaar kende het ministerie van OCW 32 miljoeneuro toe voor investeringen in geavanceerde apparatuur, in htbijzonder voor de krachtigste ‘MRI scanner voormoleculen’ ter wereld. Hiermee wordt het mogelijk defecte eiwittenin actie te bestuderen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK