Lubbers wil ‘hele rimram’

Nieuws | de redactie
28 september 2012 | "Studie, stages, jobs, de hele rimram: we gaan ervoor!" zegt Ruud Lubbers tegen de HvA en 'zijn' vluchtelingstudenten van het UAF. Aan de hogeschool krijgen zij een buddysysteem en veel andere praktische acties om hen naar hun top te brengen.

Aan de HvA studeert het grootste aantalvluchtelingstudenten van heel het HO in Nederland. Met desamenwerking willen de HvA en het UAF de 80 vluchtelingenstudentenaan de hogeschool zo goed mogelijk ondersteunen bij de studie.

Een nieuwe maatschappij, een vreemde taal en een totaal anderonderwijssysteem: vluchtelingstudenten moeten een weg vinden in ditlabyrint. Vaak voelen zij zich geïsoleerd en worstelen zij met hunverleden. Het vraagt veel doorzettingsvermogen om onder dezeomstandigheden te studeren.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma met het UAF van voorzitterLubbers bestaat onder andere uit intensieve taalbegeleiding, eenbuddysysteem, aansluiting bij het internationale Scholars atRisk-netwerk en het creëren van begrip voor deze groep bijmedewerkers en studenten.

Gastvrijheid in ere houden

Voorafgaand aan de ondertekening stond rector Jet Bussemakerstil bij het karakter van Amsterdam, van oudsher open en gastvrij:”In deze stad leven en werken mensen al eeuwen inverdraagzaamheid.” Deze gastvrijheid wil de HvA in ere houden alsgrootstedelijke hogeschool, die midden in de samenleving staat.

Alle studenten met de juiste vooropleiding zijn welkom, maarburgerschap blijft het verbindend oogpunt: “Dat betekent datiedereen het op zijn eigen manier kan doen, maar dat we ook aaniedereen iets vragen: betrokkenheid en verantwoordelijkheid.”

De betrokken studenten gelden als “ontzettend gemotiveerd en indat perspectief misschien een voorbeeld voor andere studenten.” Derector vertelt het verhaal van een vluchtelingstudent die allehoudbare boodschappen voor de rest van het jaar in huis haalde, omaan één stuk te kunnen studeren. Vanwege één vijf die hij op eententamen haalde. “Het zijn studenten om trots op te zijn, burgersom trots op te zijn.”

Interessant hè=

‘Mevrouw Bussemaker, u bent niet te stoppen.’ Zo begonoud-premier Lubbers zijn speech. “Uw hogeschool daagt niet alleenvluchtelingstudenten, maar alle studenten uit en zegt: ga eenskijken hoe interessant het is dat mensen verschillend zijn.”

Lubbers bewondert de kracht van deze mensen: “Vluchtelingen zijngeen zielige mensen, het zijn sterke mensen, die bij strijd enoorlog de moed hebben gehad om te zeggen: “Ik ga eruit!” Ze kunneneen bijdrage leveren aan de maatschappij waar ze heen gaan.” Desamenwerking met de HvA is tegen deze achtergrond voor het UAF eengrote stap vooruit, benadrukte hij daarom nog eens.

U leest het interview van ScienceGuide met Ruud Lubbersover zijn werk en gedrevenheid voor het UAF hier.

Hij zei toen onder meer: “Dat is interessant hè? Preciesde vakken waar bij ons flink tekort aan is, daar zijn zij vaakbegaafd in. Het is ook te merken dat ze hun kansen zien. Het zijnmeestal slimme mensen, sterk ook, die dit voor elkaar krijgen, zo’nstudie. Die weten meestal erg goed wat ze willen en wat ze kunnen.De studie en de kans op werk daardoor zijn voor hen allemaal eenspiraal omhoog.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK