SP erkent banenverlies onderwijs

Nieuws | de redactie
11 september 2012 | De ingreep uit het SP-programma in het HBO en MBO zal meer dan 10.000 fte aan banen kosten. Jasper van Dijk erkende dit in debat aan de HU. Maar hij heeft voor al die mensen reeds een baan in het verschiet, zo beweerde hij.

De SP-woordvoerder gaf toe, dat de berekeningen van de effectenvan de ingreep van zijn partij, zoals gemaakt doorScienceGuide, feitelijk correct zijn. “Het kost inderdaad 10.000 of watmeer banen. Maar dat gaat niet ten koste van het onderwijs! Dat isgericht op managers.”

Het probleem, dat de overheid in de vrijheid van benoeming vanpersoneel van onderwijsinstellingen zo niet treden mag, wuift de SPweg. Van Dijk gaf aan, dat wat hem betreft de lumpsum-wetgevingvoor met name het HBO dan maar moet worden aangepast. Hij voeltvoor een opsplitsing van de financiering in een deel voor ‘hetprimair proces’ en een deel voor management. Dat laatste zou danmet een miljard gekort kunnen worden.

Duurder is Thom de Graaf niet

De ruim 10.000 medewerkers in het HBO en MBO die hiermee hunbaan verliezen, acht de SP een prijs die zij bereid is te betalen,”omdat wij consequent willen zijn. We zeggen al jaren dat die lagenvan management weg moeten en dan moeten we dat in de cijfers ookhard maken.”

Uitgedaagd door Jesse Klaver van GroenLinks kon Van Dijk geenheldere besomming geven waar de betrokken managers zich feitelijkbevinden in het HBO. Dat is ook lastig. De meeste van hen zijnnamelijk zelf ook docenten, die bijvoorbeeld leiding geven aanaspecten als mentoraat, tutoraat, curriculumvernieuwingen,kenniskringen en dergelijke. Om een aantal van meer dan 10.000medewerkers te traceren dat management uitvoert, zou men ook dezeonderwijsmedewekers moeten ontslaan.

Klaver rekende voor, dat ook het CPB geen feitelijke dekkingvoor deze bezuiniging en dat banenverlies bij de SP hadaangetroffen. “Als je alle raden en bureau’s en dergelijke in hetHBO bij elkaar optelt kom je op zijn best aan zo’n €75 miljoen.Meer kosten zijn er niet op dit vlak. De HBO-raad gaat jou echtgeen miljard opleveren als je die opheft, bijvoorbeeld. 75 miljoenis echt het maximum aan opbrengst bij zo’n maatregel als die van deSP. Duurder kan ik Thom de Graaf ook niet maken.”

Manager voor de klas

Jasper van Dijk vond dat Klaver niet het volledige verhaalvertelde. Naast het ontslag van de meer dan 10.000 managers stondnamelijk een investering van €1 miljard in het onderwijs. Degunstige effecten daarvan zouden de klappen van de bezuiniging à €1miljard teniet doen.

“Daarmee scheppen wij weer banen. Er komen dus plaatsen bij voorechte onderwijzers, voor docenten. Die mensen die hun baanverliezen bij die leemlagen van het management, die kunnen voor deklas komen en daar echt werken aan het onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK