Leven en kennis onder water

Nieuws | de redactie
19 oktober 2012 | De zee zit vol met leven dat ons veel kan leren en nieuwe kennis en producten als geneesmiddelen bieden. Met veel geld uit Europa gaan wetenschappers van UvA en NIOZ die kennis uitdiepen. Er zijn volgens schatting tussen 1 en 100 miljoen soorten bacteriën onder water die we niet kennen.

De onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voorOnderzoek der Zee en de UvA gaan zulke onbekende micro-organismenuit zee halen. Ze kunnen gebruikt worden bij de productie vannieuwe geneesmiddelen, van biologische brandstoffen, of op tal vanandere manieren. Onder leiding van het NIOZ en de UvA slaanmicrobiologen van verschillende Europese universiteiten enbiotechnologische en farmaceutische bedrijven de handen ineen ommicro-organismen, die tot nu toe niet gekweekt konden worden, uitde zee te isoleren.

Hiertoe ontwikkelen zij de komende vier jaar revolutionairenieuwe methoden om de micro-organismen te isoleren en screenen.Vervolgens kunnen de micro-organismen in het laboratorium wordengekweekt. Het project MaCuMBA (Marine Micro-organisms: CultivationMethods for Improving their Biotechnological Applications) wordtgefinancierd door de Europese Commissie en kost ruim € 12miljoen.

Slechts duizenden ontdekt van miljoenen

De genetische diversiteit van de naar schatting tussen de 1 en100 miljoen verschillende soorten in zee overtreft die van alleandere levende organismen. Tot dusver zijn slechts enkele duizendenvan hen ook daadwerkelijk geïsoleerd en beschreven.

Bacteriën zijn van elkaar afhankelijk en communiceren met elkaarom te kunnen groeien en te overleven. De MaCuMBA-onderzoekers makengebruik van die kennis om bacteriën om de tuin te leiden engeschikt te maken om in bioreactoren gekweekt te kunnen worden.

De verwachting is dat de ‘onbekende meerderheid’ van bacteriënin de zee een schat aan potentiële toepassingen herbergt, onderandere op het gebied van nieuwe geneesmiddelen, biologischebrandstoffen, polymeren of andere biologisch actieve stoffen ofprocessen. Om bacteriën met ongebruikelijke eigenschappen te vindenbemonsteren de wetenschappers ook extreme plekken , zoalsonderzeese vulkanische heetwaterbronnen en diepzee-zoutmeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK