Verdubbelde chromosomen

Nieuws | de redactie
22 oktober 2012 | Sommige cellen in ons lichaam bevatten twee keer zoveel erfelijk materiaal als de meeste andere cellen. Utrechtse onderzoekers hebben het gen gevonden dat verantwoordelijk is voor deze verdubbeling. Het waarom blijft hen nog wel intrigeren.

De UU-onderzoekers ontdekten ook dat het dubbele aantalchromosomen in levercellen niet bepalend is voor het functionerenvan de levercel en daarmee blijft de functie hiervan nogonduidelijk. De resultaten verschijnen binnenkort in hettijdschrift Nature Cell Biology, maar zijn reeds onlinegepubliceerd.

De meeste cellen in ons lichaam hebben exact dezelfdehoeveelheid erfelijk materiaal, namelijk 46 chromosomen; de enehelft afkomstig van de vader, en de andere van de moeder. Er zijnechter uitzonderingen: in het bijzonder levercellen hebben vaak eenverdubbeld, of zelfs een meervoudig verdubbeld aantalchromosomen.

Maar hoe kan dit?

“Dit fenomeen, genaamd polyploïdie, is al lang bekend”, zegtAlain de Bruin, UU-hoogleraar Pathobiologie. “Maar hoe ditontstaat, en wat de functie van polyploïdie is, was nog steeds eengroot raadsel dat onderzoekers al vele jaren fascineert.”

Om het nut van het dubbele chromosoom te onderzoeken, schakeldende wetenschappers één gen, genaamd E2F8, uit. Hierdoor werd deverdubbeling van het erfelijk materiaal in de lever vollediggeblokkeerd. Deze levercellen hadden dus ‘slechts’ twee exemplarenvan ieder chromosoom.

Tegen de verwachting in bleek de lever zich vrijwel normaal teontwikkelen en functioneren. Deze kon even goed giftige stoffenverwerken als een normale lever en ook het herstellend vermogen vande lever bleek onaangetast.

Bescherming tegen kanker?

Wat dan wél de functie is van de verdubbelde hoeveelheiderfelijk materiaal in levercellen, blijft nog de vraag . “Er zijnaanwijzingen dat cellen na het ondergaan van polyploïdie beter zijnin het opslaan van energie uit vet en andere voedingsstoffen, ofdat ze mogelijk beter beschermd zijn tegen het ontstaan van(lever)kanker”, oppert De Bruin.

“Langlopende vervolgstudies met E2F8-deficiënte levers zullenmoeten uitwijzen of deze theorieën kloppen. Verder hopen we datdeze fundamentele studies nieuwe inzichten verschaffen, die in detoekomst bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een beterebehandeling van leverziekten of kanker.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK