Compleet gezin, goed rapport

Nieuws | de redactie
5 november 2012 | Kinderen van wie de ouders bij elkaar zijn, hebben gemiddeld de beste schoolprestaties. Van ‘gebroken gezinnen’ presteren de kinderen minder. Die uit co-ouder-gezinnen doen het op school nog het best. Minste schoolprestaties halen kinderen uit een-ouder-gezinnen.

Onderzoek aan de UU toont aan dat in een gemiddelde Nederlandse klas van 30 leerlingen minstens 6 kinderen zitten die opgroeien in zogenoemde ‘nieuwe gezinnen’. Zulke gezinnen zijn bijvoorbeeld co-oudergezinnen, stiefgezinnen, eenoudergezinnen en verweduwde gezinnen. Niet alleen de schoolprestaties van kinderen uit deze nieuwe gezinnen blijven achter, ook het welbevinden ligt bij hen lager dan bij kinderen uit intacte gezinnen.

Banden onderhouden

Van alle nieuwe gezinnen komt volgens onderzoeker Ed Spruijt het stiefvadergezin het meest voor in Nederland. Dit is een gezinsvorm waarbij het kind woont bij de biologische moeder en haar nieuwe partner. Die stiefvader in het gezin heeft een flinke invloed op het welbevinden van het kind, zo blijkt uit de cijfers in het boek.

Spruijt: “Moeders zijn zoals verwacht in elk gezinstype het allerbelangrijkst: voor het welbevinden van het kind in een stiefvadergezin is een goede band tussen moeder en kind ook van het grootste belang. Maar de stiefvader blijkt in dergelijke situaties op plaats twee te komen, nog voor de uitwonende biologische vader.”

Stiefvader en stiefkind kunnen dus een sterke band opbouwen. Tegelijkertijd blijkt dat bloedbanden geen garantie zijn voor goede verhoudingen tussen kind en ouder: ook bloedbanden moeten worden opgebouwd en onderhouden.

Belangrijk nieuw patroon

Voor het onderzoek en de publicatie van een boek hierover is  gebruik gemaakt van statistische gegevens van Spruijts onderzoek ‘Scholieren en Gezinnen 2011’. Gedurende vijf jaar (van 2006 tot 2011) namen in totaal 5300 scholieren uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de klassen 1, 2 en 3 voor het voortgezet onderwijs mee aan dit onderzoek.

Bij de ontwikkeling van het gezinsbeeld in ons land noteren de onderzoekers een belangrijk patroon, dat van invloed is op de onderwijsprestaties van kinderen. Spruijt merkt ook op dat onder laagopgeleiden relatief meer gescheiden wordt dan onder hoogopgeleiden. Hoe hoger de opleiding, hoe minder er wordt gescheiden.

“Dat is een trend van de laatste jaren. Scheiden zou een dalend cultuurgoed kunnen worden genoemd: het gebeurde aanvankelijk vooral in de hogere sociale klassen, tegenwoordig meer in de lagere.” Dat hoger opgeleiden minder scheiden kan komen doordat ze beter communiceren, conflicten flexibeler kunnen oplossen en meer ruimte en geld hebben om zich individueel te ontplooien. Bovendien weten ze meer over de nadelige gevolgen van een scheiding voor hun kinderen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK