Rebellie tegen ranking

Nieuws | de redactie
3 december 2012 | Universiteiten willen geen rankings en keuzegidsen meer bij de oosterburen. “Een wortel uit de grond trekken om te zien of hij wel goed groeit, leidt hoe dan ook tot een slechte oogst.”

Een reeks universiteiten en disciplinaire organisaties wil in Duitsland niet meer meewerken aan de Hochschulrankings van CHE, het gerenommeerde instituut dat de multidimensionele keuzegidsen maakt waar heel Europa een voorbeeld aan neemt. Het gaat om instellingen uit heel het land, van de Open Universiteit in Hagen tot de universiteiten van Hamburg, Leipzig en Keulen. Ook de verenigingen van professoren in allerlei disciplines verzetten zich nu tegen de werkzaamheden die zij moeten verrichten om de data voor de CHE-rankings aan te leveren.

Wortel in de grond

De chemici zijn de meest recente. In hun vakblad schrijft professor Peter Schreiner uit Giessen: “Een wortel uit de grond trekken om te zien of hij wel goed groeit, leidt hoe dan ook tot een slechte oogst.” Al die evaluaties zorgen ervoor, dat hij geen tijd meer over houdt voor zijn echte werk, het onderzoek, zo meldt Der Spiegel zijn klacht in het blad.

Niet alleen bèta’s mopperen, ook de sociologen, pedagogen, historici, anglicisten  en binnenkort hoogstwaarschijnlijk tevens de wiskundigen, biologen, communicatiewetenschappers en natuurkundigen hebben zich bij de rebellie tegen CHE aangesloten. Zij zien in de evaluaties en rankings op grond daarvan “lästige, teils irreführende Zahlenhuberei” schrijft Der Spiegel.

De cijferaars onder hen wijzen er op, dat de rankings niet altijd gebaseerd kunnen zijn op voldoende representatieve steekproeven. Zo konden de universiteiten van Trier en Bamberg niet meegeteld worden omdat de aantallen meegetelde studenten en medewerkers in de wegingen te gering bleven. De pedagogen wezen er op, dat de hoge onderwijslast die hun hoogleraren per definitie kennen in de data over hun onderzoekprestaties onvoldoende meegewogen werden.

Wel in Kenia, niet in Hamburg?

Extra narrig zijn de betrokkenen omdat de publicaties van CHE “wegens hun prominente positie vaak ook officieel aanbevolen worden ten behoeve van de keuze van studieplaatsen,” zo meldt het presidium van de wiskundigenvereniging. Juist die faam en sterke positie maakt, dat CHE er op wijzen kan buiten Duitsland als toonaangevend te gelden. U-Map en U-Multirank van de EU worden opgebouwd op basis van het vernuft en de ervaringen van CHE en zijn partners in onder meer ons land, zoals Cheps. Zelfs Kenia is bezig een CHE-model te ontwikkelen, meldt directeur Frank Ziegele.

De Hamburgse collegevoorzitter Dieter Lenzen ziet zijn verzet tegen het CHE-pakket overigens veel breder. Hij ziet dat als een voorbeeld van competitie denken, dat het hoger onderwijs niet vooruit helpt. “Kooperation ist leistungsförderender als Wettbewerb.” Liefst zag hij een diepgaande hervorming op dit terrein. Hij wil de HRK, de VSBNU/HBO-raad van Duitsland, voorstellen alleen nog publieke instanties het recht te geven vergelijkingen te maken en de data daarvoor alleen intern beschikbaar te houden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK