De vruchten plukken van Open Education

Nieuws | de redactie
1 maart 2013 | Een van de belangrijkste uitdagingen voor ICT in het onderwijs is: hoe zorg je dat informele manieren van onderwijs tóch beoordeeld en gewaardeerd worden net als gewoon onderwijs?

Voor de zomer zal de Europese Commissie haar nieuwe initiatief ‘Opening up Education‘ publiceren. De tekst is nog niet definitief omdat de opmerkingen van betrokkenen in het onderwijsveld nog worden opgenomen. Ricardo Ferreira werkt bij de afdeling van de Europese Commissie die zich bezighoudt met skills, kwalificaties en meertaligheid. Hij geeft alvast een inkijk in de plannen van de Commissie.

Skills paspoort

Ferreira: “Waar we ons vooral mee bezighouden is erkenning van kwalificaties, het ‘skills paspoort’, en het ‘European Qualification Framework’. De toepassingen van ICT in het onderwijs sluiten hier perfect op aan. Wij zien een duidelijke rol voor de Europese Commissie omdat ICT typisch grensoverschrijdend is. Het kan interactie en samenwerking tussen mensen uit verschillende landen stimuleren.”

“Je loopt tegen allerlei problemen aan, op het gebied van interoperabiliteit, of kwaliteitsnormen. Daarom zijn zowel het Directoraat-Generaal van Eurocommissaris Kroes (DG CONNECT) als het Directoraat-Generaal van Eurocommissaris Vassiliou (DG Onderwijs) betrokken bij het initiatief ‘Opening up Education’.”

Je rol heroverwegen

Eén van de voorgestelde acties in het initiatief richt zich op het openbaar maken van educatief materiaal, vooral als dat met publieke financiering, bijvoorbeeld uit het Erasmus Programma, mogelijk is gemaakt. “Dit kan een grote uitdaging zijn”, zegt Ferreira, “Omdat dit mensen dwingt hun rol te heroverwegen. ICT in het onderwijs kan de manier van leren en van onderwijzen wezenlijk veranderen. Of instellingen in het hoger onderwijs zich proactief opstellen, daarover laat ik me niet uit.”

De ontwerptekst van het initiatief stelt dat “Traditionele onderwijs-en opleidingsinstellingen die Open Educational Resources (OER) en ICT niet integreren gestimuleerd zullen worden om de samenwerking met nieuwe partners te zoeken. Dit is van vitaal belang voor hen om aan de verwachtingen van ‘digitaal-geboren leerlingen’ tegemoet te komen en om te voorkomen dat hun reputatie of the aantrekkingskracht van hun aanbod wordt ondermijnd.”

Twee mogelijkheden

Ricardo Ferreira: “Ik zie het zo, als de wereld verandert heb je twee mogelijkheden, óf je gaat nadenken over je eigen situatie óf je ontkent de verandering. Het is duidelijk dat nieuwe leermiddelen en manieren van leren – zoals de MOOCs – beantwoorden aan een toenemende vraag naar hoger onderwijs uit de hele wereld.”

Tijdens de onderhandelingen over de 7-jaars-begroting voor de EU, kreeg het budget van Eurocommissaris Kroes een flinke klap, maar Ferreira is niet bang dat dit z’n weerslag zal hebben op het ‘Opening up Education’-initiatief. “Op politiek niveau zijn mensen zeer gecommitteerd aan dit onderwerp.”

Budgetkorting valt mee

“Ook in de Onderwijsbegroting is gesneden, vergeleken met het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, maar het budget is nog altijd hoger dan in de vorige 7-jaars-periode.”

Een van de meest prangende kwesties zal de erkenning van informeel-verworven vaardigheden zijn. Ferreira: “Hierover hebben we in het najaar een dringende aanbeveling naar alle Lidstaten gestuurd. Als je dit niet goed regels, dan kun je nóg niet de vruchten van OER plukken.”

Levenslang leren

“Stel, je bent 50 jaar oud en verliest je baan. Zou je dan terug naar school gaan om je vaardigheden bij te spijkeren? Meestal niet. Toch zijn je skills zeer verouderd. Open Educational Resources, zoals MOOCs, bieden ook deze mensen een uitweg uit de impasse. “


SURF organiseert in de week van 11-15 maart een evenement in het kader van de Open Education Week, waar ook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zal spreken. U kunt u hier aanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK