50 jaar in de wetenschap

Nieuws | de redactie
5 juni 2013 | George Miley is nu 71 en de onverminderd actieve radioastronoom viert ‘50 jaar in de wetenschap’. Leiden eert hem met het symposium 'Astronomy, radio sources and society, the wonderful century'. “Ik krijg pensioen van het ABP, maar ik ben nog niet met pensioen."

Professor Miley doet nog altijd wetenschappelijk onderzoek. Maar daarnaast besteedt hij veel tijd aan twee grote projecten op het grensvlak van astronomie en maatschappij: Astronomy for Development en Universe Awareness.

Verwondering over het heelal

Universe Awareness beoogt over de hele wereld, van verpauperde binnensteden in Europa tot dorpjes op het platteland van Afrika, in jonge kinderen de verwondering over het heelal wakker te roepen.

Het project kreeg 2 miljoen % vanuit Brussel en heeft zich al vertakt naar 56 landen. “Universe Awareness wil niet alleen astronomie promoten. De bedoeling is, dat kinderen al op jonge leeftijd een bredere kijk op de wereld krijgen.” Universe Awareness maakt deel uit van Astronomy voor Development, een project van de Internationale Astronomische Unie samen met de Zuidafrikaanse overheid. Miley’s project benut de inspiratie van astronomie om de technologie en het onderwijs in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Aanjager voor talent

Het symposium kent een groot aantal lezingen over radio-astronomie, bedoeld voor specialisten. Op de eerste dag komen maatschappelijke vragen aan bod als: waarom zou de maatschappij astronomie-projecten financieren?  De eerste avond van het symposium gaat vooral over ‘Astronomy for a better world’. Kan naar de sterren kijken de wereld beter maken? Jazeker, dat kan, volgens Miley: “Astronomie is een unieke aanjager voor capacity building op drie gebieden: de meest ingewikkelde technologie, fundamentele wetenschap én cultuur.”

Hij wijst in dat verband op Zuid-Afrika, waar de regering veel prioriteit geeft aan astronomie. De helft van de grootste radio-telescoop ter wereld, de Square Kilometer Array, zal er gebouwd worden, de andere helft komt in Australië. Het geld komt voor een groot deel uit Europa, de VS en China, en het megaproject fungeert als een magneet voor talentvolle jongeren die enthousiast gemaakt worden voor een carrière in de wetenschap of technologie.

Sterren aan het klavier

Zo komen op het symposium komen astronomie, Mileys missie en cultuur op een unieke manier samen. Onder andere voeren astronoom Peter Barthel en twee professionele pianisten Keys to the Stars uit, een kunstwerk dat spectaculaire beelden uit de kosmos combineert met muziek.

Eigenlijk vindt Miley het aan hem gewijde symposium iets te veel eer: “Ik ben nog steeds full time aan het werk, weliswaar onbetaald. Ik krijg pensioen van het ABP, maar ik ben nog niet met pensioen.” 

Het maandagavondprogramma is toegankelijk voor publiek. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: symposium@strw.leidenuniv.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK