Innoveren tegen armoede

Nieuws | de redactie
10 juni 2013 | Nederlandse onderzoekers gaan samen met collega’s in tien ontwikkelingslanden onderzoeken hoe innovatie de productiviteit in die landen verhoogd kan verhogen. “Dit interessant onderzoek draagt echt bij aan armoedebestrijding.”

Het British Department for International Development (DFID)s stelt 4 milljoen euro ter beschikking voor de Nederlandse kennisinstellingen die samen het onderzoeksproject Innovation and growth gaan uitvoeren. De Universiteit van Tilburg neemt de leiding in dit kenniscoproductie-project.

Banencreatie en armoedebestrijding

Doel van het onderzoek is bijdragen aan economische groei, banencreatie en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. De betrokken landen waar het onderzoek plaatsvindt en onderzoekssamenwerking tot stand zal komen zijn Kenia, Tanzania, Vietnam, Ethiopië, Oeganda, Ghana, Zuid-Afrika, India, Indonesië en Bangladesh.

Vanuit Nederland gaan de onderzoekers van Tilburg, Radboud, Leiden en beleidsadviesorganisatie Technopolis naar de betreffende landen om met collega’s van de partnerinstellingen het onderzoek op te zetten. Communicatie met beleidsmakers ter plekke voor het tot stand komen van de onderzoeksvragen speelt daarin een belangrijke rol. Op hun beurt zullen onderzoekers vanuit ontwikkelingslanden ook naar Nederland komen, onder andere voor promotietrajecten.

Publicaties én beleidsadviezen

Uit de samenwerking vloeien zowel wetenschappelijke publicaties voort als beleidsadviezen. Twee thema’s staan daarbinnen centraal: Innovatiesystemen en Financiering en innovatie. DFID is een ministerieel departement van de Britse overheid voor armoedebestrijding in de armste regio’s van de wereld. 

“We zijn erg verheugd met deze onderzoeksopdracht”, zegt Lex Meijdam, decaan van de Tilburg School of Economics and Management. “Het stelt ons niet alleen in staat om interessant onderzoek te ontwikkelen met nieuwe partners, maar vooral ook om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in de armste regio’s van de wereld. Dat ligt in lijn met waar we in Tilburg voor staan: via ons onderzoek een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK