Slimmer MKB helpen geeft groei

Nieuws | de redactie
10 juni 2013 | Economisch herstel wordt geremd doordat de innovatieve kwaliteiten van het MKB weinig ruimte krijgen. De Jonge Democraten willen daarom meer ’incubators’ “in een campussetting” rond het HO en “het achterhaalde topsectorenbeleid eindelijk over boord zetten.”

‘Een van de onderliggende oorzaken van het achterblijvende economische herstel is de situatie waar veel bedrijven, vooral kleinere, zich in bevinden. Terwijl grote bedrijven nog redelijk in staat zijn geweest zich door het slechte economische weer heen te slaan door af te slanken en in te binden, is het voor het midden- en klein bedrijf erop of eronder.

En dat terwijl het MKB de spil kan vormen van structurele groei in Nederland. Als we gebruik willen blijven maken van de innovatieve kwaliteiten van het MKB moeten we hen nu een helpende hand reiken door de infrastructuur voor kleine bedrijven te verbeteren, zowel binnen Nederland als naar het buitenland.

Kansen voor structurele groei

Een van de belangrijkste problemen waar het MKB mee te kampen heeft is de beschikbaarheid van krediet. Nu banken en investeerders hun kredietbeleid voor MKB verder aanscherpen en investeerders opzeker spelen, delft het midden- en kleinbedrijf als eerste het onderspit. Grotere bedrijven hebben een netwerk en een reputatie; kleinere bedrijven soms niet meer dan een geweldig idee.

Daar komt bij dat innovatieve bedrijven weinig zekerheid kunnen bieden over de hoogte van het rendement van hun project en hun ideeën niet voor elke prijs in de markt willen zetten. Immers, als zij teveel zeggenschap over hun project in moeten leveren, ebt het enthousiasme weg. Dat is zonde: uit onderzoek blijkt dat juist kleine bedrijven de motor zijn van toekomstige economische groei. Onder andere omdat zij beter in weten te spelen op specifieke wensen en omdat bepaalde vormen van innovatie minder kapitaalintensief zijn.

Het wegnemen van de hordes voor het midden- en kleinbedrijf is een impuls voor de economische groei van Nederland. Omgekeerd zijn de kansen voor het midden- en kleinbedrijf kansen voor structurele groei, maar ook kansen om uit de crisis te komen. Daarvoor moeten we de flexibiliteit van kleine bedrijven omarmen en creatieve mensen de ruimte geven om met hun idee bezig te gaan.

De weg weten vinden

Allereerst moet het MKB beter in staat gesteld worden om hun product in het buitenland aan de man te brengen. En dat begint in de eerste fase. Nederland is een relatief kleine afzetmarkt en voor bedrijven zonder kantoren in het buitenland blijft de zoektocht naar potentiele investeerders vaak tot binnen de dijken beperkt – met subsidies uit Brussel als mogelijke uitzondering. Als innovatieve kleine bedrijven in staat zouden zijn om hun projecten voor buitenlandse investeerders te pitchen, is de kans dat een matchende investeerder gevonden wordt groter, evenals de potentiële omvang van het krediet.

Om dat te bereiken moet er meer geld beschikbaar komen voor gemeenschappelijke handelsmissies voor bedrijvenclusters en moet deelname aan internationale beuren van deze clusters gefaciliteerd worden. Daarbij zou Nederland veel meer moeten investeren en inzetten om dit te bewerkstelligen via haar internationale netwerk van kamer van koophandels, ambassades en consulaten.

Juist via deze netwerken liggen er veel kansen voor het MKB, die zijn weg in het buitenland soms nog onvoldoende kan vinden. Kamer van koophandels in het buitenland kunnen het Nederlandse MKB dan wegwijs maken tussen regels en aanbestedingen en de verbinding leggen met lokale partners.

Kansrijke incubators

Daarnaast kunnen we ook binnen Nederland stappen zetten. Als we het achterhaalde topsectorenbeleid eindelijk over boord hebben gezet, kunnen we innovatiebeleid voeren dat zich richt op potentie in plaats van op sector. Een kansrijk initiatief als de ‘incubators’ die in menig universiteitsstad is neergezet om het economische klimaat voor innovatie te verbeteren, verdient navolging en uitbreiding. Door innovatieve kleine bedrijven, en dan voornamelijk starters, in een campussetting onderdak te bieden en hen te voorzien van noodzakelijke voorzieningen als een jurist en een e-marketeer, creëren we een klimaat waarin innovatoren weer bezig kunnen met waar ze mee bezig willen zijn: hun ideeën.

Dat het versterken van het MKB, en dan in het bijzonder van innovatieve MKB’ers, een belangrijke rol kan spelen bij het doorbreken van de crisis wordt nog onvoldoende erkend. Door de juiste omstandigheden te creëren waarin mensen hun eigen innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen, kunnen we het meeste van de flexibiliteit van het MKB maken.  

Wieke Timmermans en Jan-Willem de Bruin zijn voorzitter en algemeen bestuurslid van de Jonge Democraten


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK