Amsterdamse contrasten

Nieuws | de redactie
2 juli 2013 | De UvA scoort waar de VU kreunt. De Instellingstoets van de Amsterdamse universiteit noemt haar aanpak “ambitieus, maar realistisch en consistent”. Rector Dymph van den Boom is “met recht trots,” waar haar VU-collega moest opstappen.

De NVAO nam in februari en april dit jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg af op de UvA. In haar adviesrapport geeft de commissie van de NVAO aan “onder de indruk te zijn van de overtuigende wijze waarop de UvA heeft laten zien een duurzame koerswijziging ingezet te hebben en in control  te zijn over de kwaliteitszorg voor haar onderwijs.”

Bekend en gedragen

Dit contrasteert nogal met het oordeel van het expertpanel onder leiding van oud-UU-voorzitter en Inspecteur Generaal van het Onderwijs, Jan Veldhuis, over de zelfevaluatie en interne analyses die bij de VU voor haar NVAO-toets waren voorbereid. “Een gebrek aan consistentie in beleid” en “een soort boosheid in de bestuurlijke gremia” ondermijnen de universiteit, stelden zij vast.  “De melding in de [zelfevaluatie van de VU] dat niet alle faculteiten de onderwijsvisie onderschrijven is weliswaar eerlijk, maar – met het oog op het voornaamste criterium van de instellingsaudit – uitermate riskant.”

Bij de UvA blijkt de situatie beduidend anders. Over de daar levende onderwijsvisie stelt de NVAO-commissie dat deze niet alleen bekend is en breed wordt gedragen, maar ook dat er naar wordt gehandeld. Ambitieus, maar realistisch en consistent, zo is de analyse van het onderwijsbeleid.

Verbeteringen binnen dat beleid vinden koersvast en consistent plaats. Dat geldt bijvoorbeeld het invoeren van research-intensief onderwijs en de bevordering van een ambitieuze studiecultuur. De universitaire organisatie- en beslisstructuur wordt gezien als helder en adequaat.

Op juiste koers

Veldhuis en de zijnen schreven over de UvA-partner VU minder opbeurend proza. “Een gebrek aan consistentie in beleid bestaat, waardoor ook de [zelfevaluatie] weinig coherentie vertoont. Verder heeft het panel geconcludeerd dat een gebrek aan gedeelde opvattingen leidt tot onzekerheid bij ondersteunende staf en personeel op de werkvloer en boosheid in de meer bestuurlijke gremia. Ook de onduidelijkheid over de decentrale differentiatie van de centraal gestelde kaders, de nadruk op formele processen en het gebrek aan aandacht voor informele contacten, spelen de VU parten.”

UvA-rector Dymph van den Boom reageert content op de uitkomst van haar toetsing door de NVAO: “Het positieve oordeel bevestigt dat we met ons onderwijsbeleid en de genomen maatregelen op de juiste koers zitten en een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg hebben. Hier mogen we als UvA met recht trots op zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK