Wij zijn de universiteit

Nieuws | de redactie
5 november 2013 | "Het is alsof een coalitie al bezig is met de kabinetsformatie, voordat de stembiljetten zijn verstuurd." De voorzitters van de LSVb, ASVA en SRVU dagen UvA en VU uit hun bèta-fusie met hen samen serieus te nemen, "want wij zijn de universiteit."

“Als het aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ligt, heeft Amsterdam vanaf september 2014 nog maar één bètafaculteit: de Amsterdam Faculty of Science (AFS). Hoewel studenten en medewerkers van de UvA en VU nog moeten instemmen met de fusieplannen, heeft de nieuwe faculteit al wel een decaan.

Top-down bestuur

Vorige week werd de benoeming van Karen Maex bekendgemaakt. Deze nieuwe bestuurder wordt hoe dan ook decaan van de bètafaculteiten van zowel de UvA als de VU, zelfs als de fusie niet doorgaat. Een onwenselijke situatie voor beide universiteiten. Het is alsof een coalitie al bezig is met de kabinetsformatie, voordat de stembiljetten zijn verstuurd. Volgens de ASVA studentenunie en de LSVb opnieuw een voorbeeld van universitair top-down bestuur, waarbij de mening van studenten en medewerkers achter de bank wordt geschoven.

Medezeggenschap is in het leven geroepen om kritische tegenspraak in de bestuurscultuur te integreren. Minister Bussemaker onderstreepte eerder dit jaar nog het belang van stevige studenteninspraak in haar brief ‘versterking besturing’, een voorstel dat begin november door de Kamer wordt geëvalueerd. Of een beleidsregel “goed” is, is immers niet objectief vast te stellen. Dat hangt af van wie er beoordeelt en op basis van welke beoordelingscriteria.

Door studenten en docenten te betrekken zal een beleidsvoorstel uiteindelijk ‘rijker’ zijn en een groter draagvlak hebben. Het College van Bestuur van de UvA en de VU doen op dit moment het tegenovergestelde. De fusieplannen laten studenten en medewerkers in de kou staan. Hiermee dienen de bestuurders niets anders dan hun eigen belang.

Akkefietjes en salami

Niet alleen het feit dat medewerkers en studenten onvoldoende zijn betrokken in het benoemingsproces van de decaan geeft aan dat de beide CvB’s (College van Bestuur) medezeggenschap niet serieus nemen. Enkele andere ‘akkefietjes’ rondom dit dossier onderschrijven deze stellingname.  

Zo krijgen studenten die zich inschrijven voor een bètastudie aan de UvA automatisch ook een registratiemailtje van hun inschrijving bij de VU. Ook hebben de studentvoorlichters aan de bètafaculteiten van de VU al jaren de opdracht om potentiële eerstejaarsstudenten te vertellen dat de AFS er gaat komen,  ruim voordat de medezeggenschap in deze beslissing werd betrokken. “Medezeggenschappers zijn leuk, maar niet relevant”, lijken de beide CvB’s te zeggen.

De bestuurders passen  de befaamde ‘salamitactiek’ toe: steeds legt men een klein stukje of ‘plakje’ van een voorstel voor aan de raad, waardoor het voor deze partij al gauw onbeleefd lijkt om kritisch te zijn en een grens te stellen. Gelet op het risico dat wordt genomen met de aanstelling van Maex, gaat het CvB er al van uit dat er zal worden ingestemd met de fusie.

Actie op Sciencepark

Uiteindelijk vragen de bestuurders aan de medezeggenschap om het eindresultaat van het plan te beoordelen. Maar door alle stappen die ervoor al zijn genomen, kan men eigenlijk niet meer terug.

De mening van studenten rondom de nieuwe bètafaculteit van de UvA en de VU wordt bovendien al veel te lang niet serieus genomen. De studieverenigingen op de bètafaculteit van de UvA zijn fel tegen de Amsterdam Faculty of Science en studenten hebben zelfs een anonieme actiegroep opgericht tegen de fusie. De bestuurders blijven echter beweren dat er op de faculteit zelf veel draagvlak is, maar hebben geen cijfers die deze uitspraak ondersteunen.

Ondertussen verschenen deze week overal op de bètafaculteit van de UvA posters waarmee geprotesteerd werd tegen de aanstelling van de nieuwe decaan. Vandaag voeren studenten en studieverenigingen actie op het Sciencepark tegen de plannen van de AFS. Het mag duidelijk zijn dat de studenten het niet eens zijn met de manier waarop het spel op dit moment gespeeld wordt.

De bestuurders dulden echter geen tegenspraak. Het lijkt wel alsof ze uit het oog verliezen wat de universiteit maakt wat hij is: studenten en medewerkers. Want wij zijn de universiteit.”

Jorien Janssen, voorzitter LSVb

Esther Crabbendam, voorzitter ASVA studentenunie

Ayesha Sitaram, voorzitter SRVU studentenbond


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK