Bredere visie op kennis

Nieuws | de redactie
24 februari 2014 | Het kabinet maakt het domein van de AWT breder. De adviesraad voor het kennisbeleid wordt samengevoegd met de Algemene Energieraad, zodat "de hele keten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie" bestreken gaat worden.

Met deze verbreding wordt tevens een stroomlijning bereikt in de structuur van adviesraden. Het maximaal aantal leden van de raden daalt daarmee van 22 naar 10.

De Raad van State was vrij kritisch op het voornemen, omdat hij een inhoudelijke onderbouwing miste. De regering geeft daarop aan, dat de samenhang tussen de ontwikkelingen in de wetenschap, technologie en innovatie sterk toeneemt en de “de grenzen van de wetenschap steeds verder opschuiven” in dat perspectief. Dat gebeurt ook doordat het verrichten van wetenschap steeds meer inzet van geavanceerde technologieën vergt.

De maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkeling van de welvaart zijn daarbij steeds meer verknoopt geraakt met de voortdurende wisselwerking tussen wetesnchap, innovatie en technologische ontwikkelingen. “Dit alles speelt zich af in een mondiale setting.”

Integrale visie

Een integrale visie op het energieterrein zal ook de opdracht zijn van de nieuwe AWTI, Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daaraan zal in de bemensing van de raad en het werkprogramma extra aandacht worden geschonken, zodat kritische vragen hierover van VVD en CDA voldoende beantwoord kunnen worden, meldt Sander Dekker.

De huidige samenstelling van de AWT heeft al toegewerkt naar de nieuwe situatie na de instelling van een AWTI, stelt de bewindsman. Er hoeft daarom geen herziening van de actuele bemensing plaats te vinden. Daarmee blijft ook de inhoudelijke benadering consistent en acht het kabinet de vrees van onder meer de SP, dat de nieuwe raad “een eenzijdige nadruk op de economische invalshoek zal leggen”, niet gegrond. OCW zal bovendien samen met EZ de verantwoordelijkheid voor de raad en zijn werkprogramma dragen, waarbij OCW de eerste penvoerder zal zijn. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK