Tarief ‘tweede studie’ moet onderbouwd zijn

Nieuws | de redactie
1 juli 2014 | Een universiteit mag niet zo maar een hoog collegegeld vragen voor een tweede studie. Het College van Beroep HO eist, dat de VU onderbouwt waarom het instellingscollegegeld voor een medische master €15.000 bedraagt.

Het college vindt, dat de universiteit in haar recht staat als zij een instellingscollegegeld vraagt  conform de wettelijke rechten en plichten van een HO-instelling. De tariefstelling is een andere zaak.  Een student die bezwaar maakte, wees er op, dat het gevraagde bedrag “hoger is dan de onderwijskosten en de grenzen van een als redelijk aan te merken wederprestatie voor genoten onderwijs te buiten gaat.” Zij voegde daar aan toe dat de VU voor een bekostigde masteropleiding Geneeskunde €5531,66 ontvangt.

Het college stelt vast, dat het bestuur van de VU op de argumentatie niet in is gegaan “en ook ter zitting bij het College heeft het desgevraagd geen motivering gegeven aangaande de wijze waarop het tarief….tot stand is gekomen.” Daarom acht men de beslissing van de VU op dit punt “onvoldoende deugdelijk gemotiveerd.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK