Excellente dans

Nieuws | de redactie
24 oktober 2014 | Opnieuw is een kunstopleiding in het HBO door de NVAO als excellent gevalideerd. Die eer komt nu toe aan de opleiding Dans van de Hanzehogeschool Groningen. “De beoogde eindkwalifìcaties worden gerealiseerd op een niveau dat ver uitstijgt boven het bachelorniveau,” stelt het visiterende panel vast.

De algemene beoordeling van de bacheloropleiding wordt door de NVAO onderschreven en op grond daarvan wordt het predikaat ‘excellent ’aan de Hanze Dansopleiding gehecht. Die beoordeling leest u hieronder.

‘Bacheloropleidinq Dans

De kracht van de bacheloropleiding Dans ligt in (i) haar heldere visie op de ontwikkeling in het werkveld / entertainment industrie en op de daarmee samenhangende hoge eisen die het werkveld stelt, (ii) de zeer hechte banden met de beroepspraktijk – ook internationaal,(iii) het sterke accent op de ontwikkeling van de voor een hooggekwalificeerde podiumkunstenaar vereiste creativiteit, ambachtelijkheid en discipline, (iv) de grote aandacht voor de vorming van de studenten tot zelfbewuste en zelfkritische podiumkunstenaars, naast de scholing en training en (v) een streng, coherent en leereffectief assessmentsysteem.

Deze sterke kenmerken zijn zichtbaar in de samenstelling en kwaliteit van het docententeam, in de doelstelling, inhoud en de werkvormen van het programma en in de interactie met het werkveld. Op deze wijze maar ook dankzij de deskundigheid en de sterke betrokkenheid van het docentencorps, biedt de opleiding een samenhangend en veeleisend programma aan dat een meer dan voortreffelijke basis biedt voor de vorming en scholing van talentvolle studenten tot hooggekwalificeerde podiumkunstenaars. 

Op basis van de door het panel geraadpleegde eindniveau bepalende werkstukken en presentaties, stelt het panel vast, dat de beoogde eindkwalifìcaties worden gerealiseerd op een niveau dat ver uitstijgt boven het bachelorniveau. Reden voor het panel te concluderen tot een oordeel ‘excellent’.’

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK