Extra dosis Open Access

Nieuws | de redactie
15 oktober 2014 | Komende week is het Open Access week. Dat er nog genoeg stappen te maken zijn, in Nederland en in Europa, op het punt van open access publiceren zet de EUA op de agenda. “Meer helderheid over verschillende business modellen voor OA publiceren en de voordelen zou zeer wenselijk zijn.”

De European Universities Association (EUA) heeft in een briefing paper kaart gebracht welke stappen er de afgelopen jaren zijn ondernomen om open access publiceren verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt vastgesteld welke wensen er bij verschillende betrokkenen liggen om op dit punt stappen te zetten. “Deze bieden informatie waaruit onder meer het belang naar voren komt van de ontwikkeling van institutioneel beleid en strategie die de beschikbaarheid van onderzoek in het algemeen kunnen bevorderen.”

Belang van peer-review

De EUA benadrukt daarbij dat voor een verdere ontwikkeling zowel universiteiten en uitgevers als onderzoekers en overheden een nadrukkelijker rol moeten gaan spelen. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer de kwaliteit van de peer-reviews in open acces publiceren, de verplichting tot zelfarchivering van onderzoek en het kostenplaatje dat komt kijken bij open access publiceren.

Het voeren van de discussie over open access publiceren blijft dan ook noodzakelijk, zeker ook tijdens de Open Acces week. Hoeveel waarde ook het ministerie van OCW daar aan hecht, bleek het afgelopen jaar al toen staatssecretaris Sander Dekker onder meer in Berlijn en in Japan het ‘einde van de betaalmuur’ aankondigde. “Participation is not more important than victory, participation is victory,” zei Dekker destijds.

Dekker volgt daarin de lijn die eerder ook al door SURF en haar Europese partnerorganisaties werd ingezet. “’Open’ is een praktische en belangrijke modus operandi voor een effectief en innovatief wetenschaps- en hoger onderwijssysteem,” stelden zij toen al. Komende week zal daarom volledig in het teken staan van de recente ontwikkelingen, waarbij op verschillende plekken in Nederland symposia en debatten worden gehouden. Een uitgebreid overzicht van het programma van de Open Access Week ziet u hieronder.

Universiteit Utrecht

In samenwerking met het Tijdschrift voor de Tijdschriftstudies organiseert de Universiteitsbibliotheek Utrecht op vrijdag 17 oktober het symposium ‘Rushing to Revolution? Open Access Models for Humanities Journals’. 

Doel van dit symposium is om oplossingen te bespreken voor tijdschriften die de stap naar open access gaan zetten of er over denken om dat op korte termijn te gaan doen. Verschillende experts uit binnen- en buitenland zullen hun ervaringen en ideeën hierover uiteen zetten.

Vrijdag 17 oktober, 09:30 – 17.00

Universiteitsbibliotheek Utrecht, Heidelberglaan 3 Meer informatie 

Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit & Hogeschool van Amsterdam

Iedereen zou toegang moeten hebben tot onderzoek dat met publiek geld is gefinancierd. Daarom wil Sander Dekker, Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zich richten op open access. Zoals hij aan de Tweede Kamer schreef: over tien jaar moeten nieuwe onderzoeken vrij toegankelijk zijn. Hoe gaan we in Nederland deze transitie naar open access doorvoeren?

Deze vraag zal de kern vormen van het symposium ‘Open access, the new beginning?’, dat door de UvA, VU en HvA gezamenlijk wordt georganiseerd.

Maandag 20 oktober, 13:00 – 17:00

Aula Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam Meer informatie 

Rijksuniversiteit Groningen & Hanzehogeschool

Onder het thema ‘Open Access, Meerwaarde voor de Regio’ hebben de RUG en de Hanzehogeschool in de Open Access Week 2014 meerdere activiteiten georganiseerd. Hiermee wordt een groot aantal onderwerpen rondom Open Access behandeld.

Activiteiten zijn onder andere:

-Opening Open Access Week (20 oktober, 09:00 – 12:30)

-Lunchlezing over de bijdrage die open access kan leveren aan valorisatie van onderzoek en waarde voor de regio (21 oktober, 12:00 – 13:00)

-Lunchlezing over kenniscommunicatie, het etaleren van je onderzoek en de systemen hiervoor (22 oktober 12:00 – 13:00)

-Lunchbijeenkomst over visualisatie van data door de Geodienst van de RUG (23 oktober, 12:00 – 13:00) Meer informatie 

Technische Universiteit Delft

Hoe kun je zelf mee helpen om deze transitie naar open access vorm te geven? En hoe kun je er van profiteren als onderzoeker? Dergelijke vragen worden behandeld op het Open Access Symposium dat de TU Delft op 23 oktober organiseert.

Ervaar inspirerende verhalen van wetenschappers  aan de TU Delft en stel je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom open access.

Donderdag 23 oktober, 14:00 – 16:30

TU Delft Library, Prometheusplein 1 Meer informatie 

Universiteit Leiden

In Leiden loopt de communicatie over de OA week via de vakreferenten van de Universiteitsbibliotheek, die hun doelgroep informeren over de huidige stand van zaken inzake open access in het algemeen met daarbij een vakspecifiek open access bronnenoverzicht.  

Radboud Universiteit Nijmegen

Aan de Radboud Universiteit zal extra aandacht worden gegeven aan de Jonge Akademie en hun rol bij open access. Daarnaast zal er ook extra aandacht worden geschonken aan het full-text aanleveren aan de repository van de universiteit, waarbij iedereen die in deze week full-text aanlevert, een presentje zal krijgen. Daarnaast worden in enkele faculteiten discussies en workshops over open access georganiseerd. 

Universiteit Maastricht

Voor de Open Access Week zet de UM in op de universiteit brede verspreiding van een Engelstalige, digitale boodschap met onder meer de volgende inhoud:

-Wat is open access?

-Voordelen en belang van open access

-Terzijde wordt verwezen naar de landelijke beleidsvoornemens (Dekker, VSNU), de huidige licentieonderhandelingen, en het beleid van de Universiteit Maastricht (Berlin Declaration & de brief van de VSNU die door het College van Bestuur onderschreven is).  

Tilburg University

Aansluitend bij de Open Access Week, organiseert Tilburg University op dinsdag 28 oktober voor onderzoekers en stafmedewerkers van de TiU een discussiebijeenkomst ‘Open Access, a golden future?’ Meer informatie 

Alle informatie over de Open Access Week in Nederland leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK