Goede Pabo toets toch slecht doordacht

Nieuws | de redactie
6 november 2014 | Prima idee, hopeloos doorgevoerd. Dat is de conclusie van een groep van acht Pabo’s over de toelatingseisen die per 2015-2016 worden gesteld. Blij met de toelatingstoets, maar ontevreden over het tempo waarin OCW die doorvoert. Juist zo leidt dit tot daling van de instroom en arbeidsmarkttekort.

Mei 2014 besliste ‘Den Haag’ om toelatingstoetsen voor de lerarenopleidingen voor het primair onderwijs te introduceren. Na de reken- en taaltoets moeten vanaf studiejaar 2015-2016 havisten en mbo’ers die de Pabo willen doen, eerst slagen voor toetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Al in 2016 weer te weinig leraren

Acht specialistische lerarenopleidingen, de Pabo’s van KPZ, Viaa Zwolle, Marnix Academie, Iselinge hogeschool, CHE, iPabo, katholieke pabo Helmond en Driestar Educatief, voorzien hiermee grote problemen, zo meldt Verus, de vereniging voor Christelijk onderwijs. De vooropleidingen in mbo en havo hebben zich onvoldoende kunnen voorbereiden, want het duurt nog twee jaar voordat studenten aan de toelatingseisen kunnen voldoen. Daardoor dreigen al in 2016 arbeidsmarkttekorten, die schadelijk zijn voor de onderwijskwaliteit in scholen.

“Voor de duidelijkheid: de pabo’s zijn blij met die toelatingseisen,” benadrukt de directeur van de Academie Educatie van de CHE, Emile van Velsen. “We willen graag een hoger eindniveau. De pabo is een generalistische opleiding. De toelatingseisen gaan precies over die vakken waarbij wij voldoende inhoudelijke kennis veronderstellen vanuit het middelbaar onderwijs. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek doen wij alleen de didactiek. Dus die toelatingseisen zijn een prima idee.”

MBO’er extra klem

Allen is nu de aanlooptijd veel te kort. Scholieren die volgend studiejaar aan een Pabo willen beginnen, kozen twee jaar geleden al hun vakkenpakket. Zij konden dan ook geen rekening houden met deze nieuwe voorschriften vanuit de regelgeving.

Voor de mbo-student is de situatie zelfs nog nijpender. Zij kúnnen deze vakken zelfs niet kiezen. Voor hen is er een speciaal programma, genaamd ‘Goed voorbereid op de pabo’. “Op basis van de signalen daarover”, heeft Van Velsen daar nog niet veel fiducie in. “Ik sprak een projectleider van het mbo die halverwege was met het scholen van een groepje mensen dat naar de Pabo wil. 80 maakten de toelatingstoets, één heeft hem gehaald.”

Een constructief alternatief

De betrokken hogescholen zien de bui al hangen. Zij houden rekening met een daling van het aantal studenten tot 40% als gevolg van deze ingreep en aanpak. Men voorziet een arbeidsmarkttekort aan goede leraren voor het basisonderwijs en dat dan ook nog met name de Randstad. “Daar moet dan weer zij-instroom gestimuleerd worden. Dat betekent hogere lonen en concessies doen aan de kwaliteit van onderwijs.”

De acht Pabo’s stellen bij hun kritiek ook een concrete oplossing voor. Zij blijven er voor, dat de toelatingstoets wordt ingevoerd, maar bepleiten dat deze de komende twee jaar een adviserende status krijgt. Daarna wordt de toets ‘dwingend selecterend’. VO-scholieren en mbo’ers krijgen zo voldoende tijd het juiste profiel te kiezen en de Pabo kan het onderwijsprogramma aanpassen op het niveau dat zij bij hun instroom van straks aantreffen nadat de toetsing goed is doorgevoerd. Tevens ontstaan er zo geen arbeidsmarkttekorten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK