HO voor dichte deur in Europa?

Nieuws | de redactie
9 maart 2015 | Europese universiteiten vrezen dat Junckers nieuwe fonds voor strategische investeringen (EFSI) ten koste gaat van de financiering van onderzoek. In een notitie waarschuwt de EUA dat zonder onderzoek “the pipeline to innovation is cut off.” Het EP blijkt hier gevoelig voor.

Volgens de European Universities Association (EUA) wordt in het nieuwe Investment Plan van de EU geld weggehaald, onder meer uit het Horizon 2020 programma, om een EU garantie voor 16 miljard af te geven om zogeheten hoog-risico projecten te ondersteunen die de werkgelegenheid en de banenmarkt van een impuls kunnen voorzien.

Geen leningen voor universiteiten

Die impuls gaat ten koste van het geld dat universiteiten doorgaans uit Europa halen in het kader van de ‘Excellent Science Pillar’ en de ‘Societal Challenges Pillar’. Hoewel het geld in het EFSI ten goede moet komen van innovatieve oplossingen, zien universiteiten dat zij veelal geen aanspraak kunnen maken op het financieringsmechanisme, omdat universiteiten in de meeste Europese landen geen leningen bij banken mogen aangaan.

Volgens de EUA ontstaat er  door het Europese investeringsplan derhalve een ‘onacceptabele precedent’ waarin het geaccepteerd is om de onderzoeksinvesteringen in te krimpen ten bate van andere activiteiten. Dat is tevens een verkeerd signaal aan de EU-landen waar de onderzoeksfinanciering ook nationaal niveau vaak onder druk staat.

Horizon 2020 in gedrang? 

De EUA vreest dan ook dat met het krimpen van de budgetten de innovatiekracht van de Europese Unie zal afnemen. “Onderzoek moet afdoende worden gefinancierd en snijden in Horizon 2020 zal niet alleen leiden tot afnemende prestaties in Europees onderzoek en innovatie, maar uiteindelijk ook in Europees concurrentievermogen op de lange termijn.”

Het Investment Plan kan dan ook op weinig sympathie rekenen bij de universiteiten, die in de policy brief de EU op het hart drukken in de toekomst geen grepen meer te doen uit het Horizon 2020 programma ten bate van het investeringsfonds en waar mogelijk te zorgen dat “ongebruikte fondsen terugvloeien naar Horizon 2020 in plaats van naar het algemene EU budget.”

In het Europees Parlement heeft men de reacties van de EUA en kritsiche voorstellen van ook de LERU scherp in de gaten. De betrokken expertcommissies van het Parlement wijzen de ingrepen in Horizon 2020 af en dragen Juncker c.s. op de dekking elders in de lopende EU-begroting aan te brengen. Daarmee is de politieke strijd over de kennisinvesteringen in de EU echt losgebarsten. Tegen de zomer moeten zowel de regeringsleiders onder leiding van Donald Tusk als het EP eruit zijn, zodat het Juncker Plan concreet in werking kan treden.

De volledige policy brief van de EUA is hier te lezen 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK