Van Kunst naar Water

Nieuws | de redactie
12 maart 2015 | Hij begon als ‘monumentaal beeldhouwer’ en dacht mee over HBO en kunst. Vanuit fascinatie voor openbare ruimtes en hun kwaliteit en impact werd hij ook meedenker bij stadsontwikkeling. Na een grote klus voor Obama rond ‘orkaan Sandy’ wordt Henk Ovink nu Nederlands eerste Watergezant.

De Watergezant versterkt in zijn rol als thematisch ambassadeur de internationale waterambitie van Nederland; hij draagt bij in het nog beter internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en kunde. “Water is wereldwijd de verbindende opgave. Nederland maakt met zijn integrale aanpak van waterschaarste, waterveiligheid, waterkwaliteit en logistiek en transport over de hele wereld het verschil. We zijn koploper en dat past ons, maar verplicht ook tot blijvend investeren en innoveren, in Nederland en in het buitenland. De Nederlandse kennis en kunde zijn uniek, ik zie volop kansen die nog beter internationaal te benutten.”

‘Rebuild by Design’

Op dit moment is Ovink vanuit het ministerie van IenM gedetacheerd als adviseur van de Amerikaanse overheid. Hij adviseerde de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce van president Obama en maakte daar grote indruk. Ovink ontwikkelde en leidde voor de wederopbouw van de New York en New Jersey regio de prijsvraag ‘Rebuild by Design’, door CNN uitgeroepen tot één van de meest innovatieve ideeën van 2013.

Als kunstenaar was hij onder meer curator van de 5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam en droeg bij aan het advies van de commissie-Dijkgraaf over de toekomst van de kunstopleidingen in het HBO. Ook geeft hij les aan Harvard GSD en adviseert de Rockefeller Foundation.

Inzet Nederlandse kennis

De belangrijkste taak van de Watergezant is economische diplomatie: als boegbeeld van de watersector zorgt hij voor goede relaties met buitenlandse overheden, kennisinstellingen, koepels, coördinerende en vertegenwoordigende gremia, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hij zorgt voor verbindingen met de andere relevante topsectoren (energie, landbouw, creatieve industrie). Hij werkt nauw samen met de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente Vertegenwoordigingen en onderhoudt ook zelf rechtstreeks contact met bi- en multilaterale spelers als de Wereldbank, de Verenigde Naties, OESO en EU. Hij neemt deel aan internationale waterbijeenkomsten, zo nodig ter vervanging van de ministers.

Vanuit kennisinstellingen in ons land is na orkaan Sandy op verschillende manieren bijgedragen aan nieuwe oplossingen en concepten om de kusten en deltaregio’s in het oosten van de USA te beschermen. Vanuit de VU en lectoraal onderzoek van de Hogeschool Rotterdam kwamen impulsen om water know how vanuit ons land intensief te benutten


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK