Leren met technologie

Nieuws | de redactie
20 mei 2015 | Hoe kun je technologie zo goed mogelijk inzetten om didactisch betere resultaten te behalen? Jos Fransen is bij Inholland daartoe benoemd tot lector Teaching, Learning & Technology. Hij gaat ook in internationaal perspectief onderzoeken wat werkt en ook wat niet.

Hij treedt aan als opvolger van emeritus lector eLearning Guus Wijngaards, die in mei 2014 afscheid nam. Zijn nieuw opgezette lectoraat Teaching, Learning & Technology maakt deel uit van de onderzoeksgroep van het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing. Hun onderzoeksagenda gaat uit van het motto ‘Onderwijzen en leren in diversiteit’.

Docent wordt lector

Jos Fransen was hiervoor docent, onderwijskundig beleidsmedewerker en onderzoeker en promoveerde in 2002 aan de Open Universiteit op onderzoek naar teameffectiviteit bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs. Vanaf 2005 is hij als onderzoeker betrokken bij het lectoraat en in 2012 werd hij benoemd als associate lector.

Hij speelde in dit verband een rol bij het curriculumontwerp van de masteropleiding Leren & Innoveren en is, samen met de leden van het kernteam van het lectoraat, bij de onderwijsuitvoering betrokken. Deze masteropleiding is recent opnieuw uitgeroepen tot de beste van Nederland in dit domein.

Meer eigenaarschap

Bij  Teaching, Learning & Technology doet men onderzoek naar betekenisvolle didactische inzet van technologie binnen leerprocessen. De aanpak richt zich vooral op het onderzoeksmatig (her)ontwerpen van een leerpraktijk met beredeneerde inzet van de technologie. Daarbij werkt met nauw samen met de gebruikers en genereert zo nadrukkelijker een eigenaarschap bij de betrokkenen.

Zoiets vergroot de kans op duurzame implementatie van wat met een dergelijk ontwerp of herontwerp van de leerpraktijk is bereikt. Het levert tevens een bijdrage aan de professionalisering van betrokkenen bij de didactische inzet van technologie.

Horizon Europe

De verbreding van de lectoraatsinzet ten behoeve van de duurzame didactische innovatie binnen opleidingen van Inholland strekt verder dan het eigen onderzoeksterrein. Daarnaast is het lectoraat extern actief, zowel nationaal als internationaal, onder meer met Kennisnet. In opdracht van die organisatie zijn evaluaties uitgevoerd van innovatieprojecten en is onderzoek gedaan naar duurzame implementatie van ict in het onderwijs.

Internationaal was het lectoraat betrokken bij de totstandkoming van het Horizon Report Europe. Dit had tot doel om de overheid, bestuursorganen, schoolleiders en docenten te informeren over de technologische ontwikkelingen die een belangrijke invloed gaan hebben op leren en lesgeven. Elk onderwerp daarbinnen is ingepast in de context van de mogelijke impact van deze onderwerpen op de lagere en middelbare scholen van de 28 EU-lidstaten. In het rapport wordt verwezen naar 150 Europese publicaties, projecten en diverse beleidsinitiatieven uit heel Europa. Het document is vertaald in meer dan 20 talen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK