NVAO verstevigt band met Business Schools

Nieuws | de redactie
2 oktober 2015 | NVAO sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Europese brancheorganisatie voor Business Schools EFMD. Al eerder haalde de NVAO de banden aan met de wereldwijde brancheorganisatie voor Business Schools. De samenwerking is een uitvloeisel van de Bolognabijeenkomst recent in Yerevan.

Op donderdag 1 oktober 2015 tekenden NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen en Eric Cornuel, directeur-generaal & CEO van het Europese management development network EFMD in Brussel een overeenkomst om op het gebied van accreditatie samen te gaan werken. Onlangs sloot de NVAO ook al een dergelijke overeenkomst af met Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Minder bureaucratie

De samenwerking tussen de NVAO en EFMD betekent voor Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsinstellingen minder bureaucratie en een efficiënter accreditatieproces. Alle visitatieprocessen en procedures die nodig zijn voor zowel de EFMD- als de NVAO-accreditatie kunnen nu in een keer worden verricht. De gezamenlijke accreditatie biedt leden van EFMD een kwalitatief keurmerk en (hernieuwde) toegang tot het onderwijsstelsel in Nederland en in Vlaanderen.

In mei 2015 tekende de NVAO in Amsterdam al een soortgelijke overeenkomst met de wereldwijde Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). NVAO-bestuurslid drs. Paul Zevenbergen: ‘”We kunnen nu alle beroeps- en branche-eisen van meenemen tijdens ons accreditatieproces. Zo is het voor business schools, economische opleidingen en management development professionals veel eenvoudiger om niet alleen onze accreditatie te verkrijgen, maar ook die van de beroepsorganisaties EFMD en AACSB. We hebben daarom graag met beide organisaties contact gelegd om de procedures ineen te vlechten, terwijl onze verantwoordelijkheden hetzelfde blijven en de lat even hoog blijft liggen.”

Over de hele wereld

“Met meer dan 840 leden uit 83 landen, heeft EFMD het streven naar excellentie op het gebied van managementontwikkeling altijd wereldwijd bevorderd. Ik ben blij om te zien dat de kwaliteit en het internationaal perspectief dat inherent is aan onze accreditatiesystemen EQUIS en EPAS voor de Nederlandse en Vlaamse instellingen kan bijdragen aan het stroomlijnen van het accreditatieproces. Ik kijk er naar uit om meer van dergelijke synergieën tot stand te brengen met accreditatieorganisaties over de hele wereld”, zegt Eric Cornuel, directeur-generaal & CEO EFMD.

In Nederland hebben zeker 14 instellingen en een veelvoud van opleidingen baat bij de samenwerkingsafspraken tussen de NVAO, EFMD en AACSB. In Vlaanderen komen drie instellingen voor de afspraken in aanmerking.

Lasten gaan omlaag

Bij de vorige samenwerkingsovereenkomst met AACSB sprak ScienceGuide met Tom Robinson de CEO van deze brancheorganisatie. Hij benadrukte dat er door een dergelijke samenwerking “De lasten van de uitvoering van borging gaan omlaag en de kennisdeling door instellingen gaat tegelijkertijd omhoog.”

De samenwerkingsovereenkomsten zijn ook van belang voor de verdere internationalisering van het hoger onderwijs conform de afspraken die de ministers van Onderwijs in Yerevan hebben gemaakt in het kader van het Europese Bolognaproces. Andere internationale samenwerkingsafspraken zijn bijvoorbeeld mogelijk voor beroepen als tandarts, architect, accountant, dierenarts en nurse practitioner.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK