Jonge Akademie wil grenzen verleggen

Nieuws | de redactie
16 november 2015 | Subsidiegevers en universiteiten zijn te veel gericht op afgebakende vakgebieden. Dat blijkt uit een studie van de Jonge Akademie. Dit maakt het lastig om interdisciplinair onderzoek te financieren en bemoeilijkt samenwerking tussen onderzoekers van verschillend pluimage.

ls interdisciplinariteit vooral een buzzwoord voor beleidsmakers of leidt het echt tot vernieuwende concepten en verrassende uitkomsten? In Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek verkent De Jonge Akademie theorie en praktijk van wetenschapsbeoefening die vakgebieden overschrijdt. Met werkbare aanbevelingen voor beleidsmakers, universitaire bestuurders, wetenschappelijke tijdschriften en individuele onderzoekers.

Verandering van wetenschappelijke identiteit

Wat is interdisciplinair onderzoek? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan een verkennende publicatie van De Jonge Akademie. De uitgave kwam tot stand op basis van een enquête en een reeks interviews met leden en alumni van De Jonge Akademie. Deze vraaggesprekken zijn verspreid over het boekje opgenomen.

Kenmerkend voor interdisciplinariteit is volgens De Jonge Akademie een verandering van wetenschappelijke identiteit die leidt tot wezenlijk nieuwe onderzoeksvragen, methodes en resultaten. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreren de auteurs – gezondheidspsycholoog Andrea Evers, neerlandicus en filosoof Lotte Jensen en wetenschapshistoricus Herman Paul – dat zo’n nieuwe wetenschappelijke identiteit zowel positieve als negatieve effecten kan hebben.

Bemoeilijkt samenwerking

Belangrijke knelpunten voor interdisciplinair werken is de vakgebiedgerichte instelling van de meeste subsidiegevers en de universiteiten. Dat maakt dit type onderzoek lastig te financieren en bemoeilijkt samenwerking tussen onderzoekers van verschillende pluimage. Daarbij komt dat het veel tijd kost om begrippen en werkwijzen van een andere discipline te verkennen, terwijl het door onderlinge cultuurverschillen ook enige tijd duurt voordat onderzoekers elkaar wetenschappelijk ‘verstaan’.

De Jonge Akademie formuleert een concrete reeks aanbevelingen om interdisciplinair onderzoek op alle niveaus te stimuleren. Individuele onderzoekers worden aangespoord om tijd vrij te maken om zich te verdiepen in andere onderzoekstradities; universiteitsbestuurders zouden interdisciplinair onderzoek moeten belonen en faciliteiten moeten creëren, variërend van goed geoutilleerde laboratoria tot gastprofessoraten. Beleidsmakers ten slotte, worden opgeroepen om subsidiemogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek te verruimen en wetenschappelijke tijdschriften uitgedaagd om ook interdisciplinaire artikelen te plaatsen.

Er is alle reden om barrières te slechten: interdisciplinair onderzoek draagt bij aan wetenschappelijke innovatie en leidt tot verbreding en verdieping van afzonderlijke disciplines. Het genereert discipline overstijgende kennis en lijkt onontbeerlijk voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK