Databeheer moet samen

Nieuws | de redactie
29 september 2016 | Verantwoord omgaan met wetenschap betekent ook goede omgang met wetenschappelijke data. Volgens scheidend voorzitter van de Radboud-universiteit Gerard Meijer is samenwerking daarbij essentieel. “Door samen te werken, kunnen we voorkomen dat elke instelling zelf het wiel moet uitvinden.”

In een interview in het magazine van SURF vertelt Meijer over de totstandkoming van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management.  “In de Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie van de VSNU bespraken we hoe we konden voorkomen dat we allerlei zaken rond research-datamanagement dubbel zouden doen. De conclusie was: dat gaat alleen als er landelijke coördinatie op dat gebied is.”

Iedereen betrokken houden

De aangewezen organisatie voor die coördinatie was volgens Meijer SURF. “SURF zou het ook op eigen initiatief hebben opgepakt, maar uiteindelijk was ons verzoek een belangrijke trigger voor het Landelijk Coördinatiepunt. We staan als Stuurgroep ook klaar voor SURF, als het hierover feedback wil van de universiteiten.”

Wat volgens Meijer het belangrijkste is om databeheer in het Nederlandse hoger onderwijs goed te regelen is onderlinge communicatie. “Je moet iedereen erbij betrokken houden: onderzoekers en bestuurders, en binnen de universiteit de beleidsmakers, de afdeling IT en de onderzoeksondersteuners.”

Deze week nog werd door OU-rector Anja Oskam nog maar eens het belang van Open Science benadrukt. Zij stelde dat onderzoek ook als het nog ‘work in progress’ is, gedeeld moet kunnen worden. Ook Gerard Meijer benadrukt het belang van Open Science. “‘Integrity is doing the right thing, even when no one is watching’. Het LCRDM moet zorgen dat we researchdatamanagement zo opzetten dat we op de juiste manier, wetenschappelijk integer en volgens de FAIR-principes, met data kunnen omgaan.”

Niet alle integriteitsproblemen te tackelen

Illusies dat daarmee alle integriteitsproblemen als sneeuw voor de zon verdwijnen heeft Meijer evenwel niet. “Als mensen zelf geen wetenschappelijke integriteit bezitten, dan kan geen infrastructuur ze dat geven. Dus we moeten daar binnen de instellingen veel over praten, zodat alle onderzoekers zich ervan bewust zijn dat je op een zorgvuldige manier met data hebt om te gaan.”

Door de infrastructuur van SURF speelt Nederland op het punt van Open Science en datadeling een leidende positie. Meijer ziet Nederland dan ook graag een voortrekkersrol nemen in de Europese ontwikkelingen.

“Volgens mij heeft open science de toekomst. Het staat nu in de kinderschoenen: men is nog zoekende. Het is ook een heel groot begrip. Ik heb mij vanuit Nederland vooral beziggehouden met open access, en dan nog access tot wetenschappelijke publicaties. Open science is veel breder dan dat. Maar het is alleen mogelijk als er een goed systeem is voor het managen van data.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK