Steeds meer universiteitsbesturen steunen #woinactie

Nieuws | de redactie
19 oktober 2017 | Na de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit roept nu ook de Rijksuniversiteit Groningen op om de petitie te tekenen voor meer geld voor wetenschappelijk onderwijs. Zij constateren dat er steeds minder geïnvesteerd wordt in de band tussen onderwijs en onderzoek.

Vanochtend tijdens een overleg tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) vroegen de leden van de raad voorzitter Sibrand Poppema om zijn visie op de petitie van #woinactie. Hij reageerde hierop positief en riep de medewerkers van zijn universiteit op om de petitie te tekenen. Naar verluidt zal de rector van de Vrije Universiteit, Vinod Subramaniam, aanstaande vrijdag op de dies van de VU de petitie onder de aandacht brengen.

Tweesporenbeleid binnen de VSNU

Vrijdagochtend stond de teller van de petitie op meer dan 2250 handtekeningen, en hiermee lijkt de actie #woinactie vaart te krijgen. Drie universiteiten steunen de actie nu openlijk. De voorzitter van de VSNU, Pieter Duisenberg, gaf deze week nog aan de petitie niet te ondersteunen. Eerder liet voorzitter van de UvA Geert ten Dam in een mail aan de initiator van de actie, hooleraar Rens Bod (UvA), weten dat “het beter [is] om met alle universiteiten dit idee publiekelijk op te pakken, dit steun ik zeer.” Zij heeft de petitie zelf ook ondertekend. 

“Ondertussen is het duidelijk dat Duisenberg niet meer namens de CvBs spreekt,” schrijft initiator van de actie Bod in een mail onder de actievoerders. Dit beeld wordt door de VSNU en meerdere collegevoorzitters tegengesproken. Zo laat Sibrand Poppema, voorzitter van de RuG, weten: “Er is een onderscheid tussen of wij als collegevoorzitters de petitie zelf steunen, of dat wij onze medewerkers aanmoedigen om de petitie te steunen.” 

In de eerdere reactie van de VSNU op het regeerakkoord viel te lezen dat de koepel blij is dat er geïnvesteerd gaat worden in toegepast en fundamenteel onderzoek. En de universiteiten stellen tevreden te zijn over de toezegging dat het studievoorschot via kwaliteitsafspraken wordt geïnvesteerd in de sector. Wel stelt voorzitter Duisenberg dat: “De mogelijkheid van een financiële straf […] echter remmend [werkt] voor het aangaan van structurele investeringen, waaronder ook vaste dienstverbanden.”

Een andere grote zorg van alle instellingen is de onheilspellende zinsnede uit het regeerakkoord: “De openstaande taakstelling op de OCW-begroting wordt teruggedraaid. Structureel wordt de taakstelling gedekt met besparingen als gevolg van doelmatiger onderwijs.” Hiermee wordt het gat op de begroting vvan OCW bedoeld, wat doelmatigheid in deze zin betekent is vooralsnog niet duidelijk. Poppema, tevens vice-voorzitter van de VSNU zegt daarover: “Die bevalt ons helemaal niet, en dat zijn uiteraard de punten die medewerkers ook niet bevallen.”

Initiator van de actie Bod stuurt op termijn aan op een landelijke staking. Het grootste bezwaar dat de ondertekenaars zien is de hoge werkdruk op de universiteiten, gekoppeld aan een tekort aan wetenschappelijk personeel. Ze vragen 4000 nieuwe docenten er bij, betaald uit het studievoorschot, en wijzen de nieuwe regering erop dat alleen investeren in innovatie en onderzoek de problemen niet verhelpt.

De petitie is hier te vinden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK