Van Engelshoven gaat door met renteverhoging en wacht niet op RIVM

Nieuws | door Frans van Heest
15 april 2019 | Minister Van Engelshoven heeft haast en wacht het RIVM-onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten niet af. In strijd met de wens van de Senaatsfractie van D66 tracht de minister de renteverhoging nog voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer te regelen.
Foto: Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) – Wikimedia Commons

Momenteel doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van OCW onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten. Daarin wordt ook de invoering van het leenstelsel meegenomen heeft de minister al eerder toegezegd. De D66-fractie in de Eerste Kamer heeft in de schriftelijke behandeling van de wet die de renteverhoging op de studieschuld regelt aangegeven dat zij met belangstelling uitkijken naar deze studie van het RIVM.

De fractie vraagt zich af of het niet in de rede zou vallen om dit rapport mee te nemen in de besluitvorming over de renteverhoging op de studieschuld. Dit wordt duidelijk uit de tweede schriftelijke behandeling van deze wet in de Eerste Kamer. Al eerder bleek dat de Senaat uitermate kritisch was op de doelstelling van deze wet.

RIVM-rapport komt later

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het rapport van de RIVM in april zou verschijnen. Dat wordt nu half mei schrijft de minister aan de Eerste Kamer. Minister van Engelshoven zegt dan ook tegen haar partijgenoten in de Senaat dat dit rapport later besproken zal worden. Zij ziet geen reden om de resultaten van het RIVM-onderzoek mee te nemen in de besluitvorming over de renteverhoging.

De Eerste Kamerfractie van D66 maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van studenten. Ook de minister maakt zich daar zorgen over wanneer het bijvoorbeeld over het bindend studieadvies gaat. Na de invoering van het leenstelsel in 2015 komen er volgens de D66-fractie ook steeds meer berichten naar buiten dat studenten in toenemende mate te maken hebben met stress en dat studenten steeds meer onder mentale druk komen te staan.

Leenstelsel en bsa leiden tot psychische klachten studenten

Dit komt volgens de senatoren van D66 onder andere door de wijzigingen in de studiefinanciering in 2015. Zij vinden het dan ook onverstandig om de rente op de studieschuld te verhogen zonder dat duidelijk is wat het effect is van het huidige stelsel. Bovendien vindt D66 dat deze maatregel bijdraagt aan het beeld van de overheid als een ‘onbetrouwbare en onvoorspelbare partij’ nu dat zo kort na de invoering van het leenstelsel de leenvoorwaarden al negatief worden bijgesteld. Bij de invoering van het leenstelsel werd de rente immers al verhoogd van de 3-jaars naar de 5-jaars rente op staatsobligaties.

De D66-minister verweert zich met het antwoord dat het niet de huidige studenten zijn die te maken krijgen met deze veranderende leenvoorwaarden. De maatregel gaat pas in voor studenten die vanaf 2020 voor het eerst gaan studeren.

Overigens is het ook niet heel onlogisch dat de minister niet het RIVM-onderzoek wil afwachten tot half mei, want 27 mei wordt de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. En aangezien het wetsvoorstel alleen door de coalitiepartijen werd gesteund in de Tweede Kamer en die nu geen meerderheid meer heeft in de Senaat. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel het zou halen in de ‘nieuwe’ Eerste Kamer als er richting de zomer over gestemd zou worden.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK