Nieuwe voorzitter Techniekpact wil systeemaanpak tekorten in techniek

Nieuws | door Tim Cardol
21 mei 2019 | Het Techniekpact gaat in ieder geval deze kabinetsperiode nog door. Dat maakte directeur Ondernemerschap Pieter Waasdorp namens de zieke EZK-staatssecretaris Mona Keizer bekend op het jaarcongres bij Brainport Industries Campus in Eindhoven.
Thea Koster, de nieuwe voorzitter van het Techniekpact

Het Techniekpact gaat door met een nieuwe voorzitter. Begin dit jaar nam Doekle Terpstra afscheid als aanjager van het Techniekpact. Zijn opvolger krijgt de taak om de bestaande regionale projecten met elkaar te verbinden en een rode draad te vinden om zo de technieksector naar een hoger plan te tillen.

Was Terpstra nog nadrukkelijk aanjager, opvolger Thea Koster (bestuurslid Deltion College) zal de functietitel voorzitter gaan dragen. “Het is een thema dat zo belangrijk is, dat ik dit niet kon weigeren,” vertelt Koster in Eindhoven die alvast een blik vooruit werpt. “Er gebeurt heel veel in de regio. Het is zaak dat we daar een lijn uit destilleren en komen tot een grotere verandering. Het hele systeem moet namelijk veranderen.”  

Systeemwijzigingen

Dat systeem omgooien mag Koster in de komende jaren gaan doen, want het Techniekpact mag nog even door. “Een bewezen aanpak,” zo noemt het ministerie van Economische Zaken & Klimaat het Techniekpact. “We evalueren vooral om te kijken welke onderdelen van het programma echt werken en voortgang behoeven,” stelde directeur Ondernemerschap Pieter Waasdorp.  

Die evaluatie vindt deels al plaats in de rapportage die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daaruit blijkt onder meer dat steeds meer O&O-fondsen Een O&O fonds is een stichting die door sociale partners bestuurd wordt: een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze fondsen hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. zich aansluiten bij initiatieven om medewerkers van technische bedrijven te verleiden hun kennis ook als docent over te dragen, bijvoorbeeld in vorm van het hybride docentschap.  

En dat is nodig, want de instroomcijfers voor de technische opleidingen in zowel mbo, hbo als wo zijn aan het stagneren. In een eerste interview in het Financieele Dagblad pleit Koster er dan ook voor naar relatief nieuwe doelgroepen te kijken. “De aanwas van technisch personeel bestaat niet alleen uit mbo-studenten, maar ook uit mensen uit andere sectoren die we nog moeten omscholen. Dat gebeurt nog mondjesmaat en daar moeten we meer snelheid in maken.”

Meer ruimte voor hybride

Ook ASML-bestuurder Frits van Hout onderstreept op het jaarcongres van het Techniekpact het belang van meer technisch geschoold personeel. Hij is daarom blij met het advies van de Commissie Van Rijn dat juist de technische universiteiten meer financiële armslag moet geven. “Het is een heel positief en welkom signaal uit Den Haag.”  

Van Rijn maakt korte metten met competitiemodel in hoger onderwijs

Tegelijkertijd constateert Van Hout ook dat met name in de technische lerarenopleidingen de instroom aan het teruglopen is. “Dat is zeer zorgwekkend,” stelt de ASML-voorman. Hij kondigt een nieuwe pilot aan om medewerkers in een ‘hybride light’-variant 4 tot 8 uur per week als docent aan de slag te laten gaan. “Dat is natuurlijk maar een deel van de oplossing,” stelt van Hout die gelijk benadrukt dat het zaak is dat deze groep docenten voldoende didactische en onderwijskundige bagage meekrijgen.  

De aanpak van de tekorten in de technische sector wordt daarmee dus meer en meer een verantwoordelijkheid voor de bedrijven zelf. Volgens John Vullings van Vullings Metaalbewerking uit Horst is dat terecht. Hij ziet dat het bedrijfsleven die taak beter kan invullen. “Ik denk dat we op het gebied van leven lang ontwikkelen wel de hand in eigen boezem mogen steken,” stelt Vullings. “Als je kijkt op het gebied van stageplekken en ontwikkeltrajecten, dan kunnen we veel meer dan nu het geval is de connectie zoeken met docenten en onderwijsinstellingen. Daar valt nog heel veel te winnen.”  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK