‘Nederlanders vinden wetenschapscommunicatie door OCW niet belangrijk’  

Nieuws | de redactie
23 augustus 2023 | De meeste Nederlanders weten niet wat het ministerie van OCW doet om wetenschap dichter bij de samenleving te brengen en vinden dat ook niet belangrijk. Ze zien het verkleinen van het lerarentekort en het verbeteren van de basisvaardigheden als meer urgente taken. Studenten denken daarover wat anders, blijkt uit de ‘Communicatiemonitor OCW’ die onderzoeksbureau I&O Research maakte in opdracht van het ministerie.
Beeld: Fons Heijnsbroek

Voor de ‘Communicatiemonitor OCW’ werd in oktober een researchpanel ondervraagd en onderscheiden in meerdere groepen: het algemeen Nederlands publiek (1.017 respondenten), ouders van schoolgaande kinderen (256 respondenten), beroepsmatig betrokkenen bij het onderwijs (404 respondenten) en studenten (89 respondenten). De groep studenten is vrij klein; hun antwoorden kunnen dus enkel als indicatief worden gezien, schrijven de onderzoekers. De respondenten beantwoordden vragen over onder andere wetenschap, kansengelijkheid, het lerarentekort, basisvaardigheden en studentenwelzijn.  

Populariseren wetenschap geen belangrijke taak OCW 

Het algemeen Nederlands publiek is erg slecht bekend met de inspanningen van OCW om wetenschap dichter bij het dagelijks leven van mensen te krijgen. Twee derde van de respondenten heeft zelfs volstrekt geen beeld bij die inspanningen. Slechts elf procent van het algemeen Nederlands publiek heeft daarvan een redelijk of goed beeld. 

In de onderwijssector ligt dat percentage met zeventien procent wat hoger, maar slechts zeven procent van de ouders heeft enig beeld bij inspanningen rond wetenschapscommunicatie van OCW. Opvallend genoeg weet ook slechts tien procent van de studenten wat OCW hieromtrent doet.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Wel vindt 77 procent van het algemeen Nederlands publiek wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Opvallend genoeg ziet maar liefst tien procent van de studenten dat belang niet. Verder blijkt dat mensen met een hoge opleiding vaker aangeven het belang van wetenschappelijk onderzoek te zien dan mensen met een middelbare opleiding.  

Slechts zeven procent van het algemeen Nederlands publiek ziet het populariseren van de wetenschap als een belangrijke taak voor het ministerie van OCW. 

Studentenwelzijn niet urgent, vindt algemeen publiek 

Vooral studenten hechten aan maatregelen om het studentenwelzijn te verbeteren. Ongeveer de helft van de ondervraagde studenten vindt een verbetering van het studentenwelzijn zelfs één van de meest urgente taken van OCW.  

Het algemeen Nederlands publiek ziet dat echter niet snel gebeuren. Maar liefst 81 procent van hen heeft helemaal geen of slechts een beetje vertrouwen in het vermogen van OCW om het studentenwelzijn te verbeteren. Daarnaast ziet slechts tien procent dit als een momenteel belangrijke taak van OCW. 

Aansluiting op arbeidsmarkt 

Respondenten die beroepsmatig bij het onderwijs zijn betrokken, hechten vaak belang aan het stimuleren van opleidingen voor banen in tekortsectoren. Ook twee derde van het algemeen Nederlands publiek vindt dat scholieren meer gestimuleerd moeten worden om te kiezen voor banen in bijvoorbeeld de techniek of het onderwijs.  

Slechts een kwart van dat algemeen Nederlands publiek vindt dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt.  

Belangrijkste taak OCW ligt bij pabo’s 

De belangrijkste taken voor het ministerie van OCW liggen momenteel vooral bij de pabo’s en het voorbereidend onderwijs, vindt het algemeen Nederlands publiek. Het oplossen van het lerarentekort is volgens hen het belangrijkst. Ook het aanleren van basisvaardigheden en het bevorderen van kansengelijkheid vinden zij urgent. Meer dan de helft van het algemeen Nederlands publiek vindt dat de basisvaardigheden niet op orde zijn. Van de kansenongelijkheid in het onderwijs is iets minder dan de helft overtuigd.   

Slechts een kwart van de respondenten vindt dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het verbeteren van basisvaardigheden.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK