Regeringsleiders praten in Sibiu over toekomst Europa

Nieuws | door Tim Cardol
9 mei 2019 | Vandaag spreken de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie met elkaar in Sibiu, Roemenië. In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen legt ook de Europese Commissie daar de kaarten op tafel.
Sibiu, Roemenië

In een ruim tachtig pagina’s tellend beleidsadvies voor de aankomende Strategische Agenda van de Europese Unie zet de Commissie neer wat volgens hen de prioriteiten zijn voor de komende vijf jaar in Europa. Daarbij is ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor onderwijs en onderzoek.

Kunstmatige intelligentie als speerpunt

“We moeten focussen op onderzoek en innovatie op het gebied van ecologische, sociale en economische transities en de daarbij horen maatschappelijke uitdagingen,” stelt de Europese Commissie. “We moeten daarbij ook Europa’s wetenschappelijke kracht benutten om te komen tot doorbraken en disruptieve innovaties.”

Cruciale weken voor Horizon Europe

Een belangrijk middel dat de EU daartoe in handen heeft is Horizon Europe, het grote Europese kaderprogramma voor wetenschap en innovatie waarbinnen de komende jaren bijna €100 miljard beschikbaar is. “De EU, lidstaten en industriele partners moeten samenwerken om te investeren grote onderzoek en innovatieprogramma’s,” stelt de Commissie dan ook nog maar eens.

Zij richt zich daarbij met name op doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie een thema waarvoor in 2018 al eens een Europese strategie werd geschreven. “Er moeten gezamenlijke maatregelen genomen worden op vier cruciale terreinen: meer investeringen, meer data beschikbaar maken, talentontwikkeling en het opbouwen van vertrouwen.”

Vrij verkeer van data als nieuwe Europese vrijheid

Om daartoe te komen, moet ook de economische infrastructuur van de Europese Unie tegen het licht worden gehouden, zo stelt de Commissie. “We moeten de interne markt upgraden, moderniseren en volledig implementeren om zo alle kunstmatige verschillen tussen de traditionele en digitale markten te overkomen.”

Commissie wil lidstaten bijstaan in leven lang ontwikkelen

Op het gebied van onderwijs, klinken zorgen bij de Europese Commissie over de groeiende welvaartskloof in Europa. Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel om dat te overkomen en daarbij is aandacht voor leven lang ontwikkelen om professionals gedurende de hele carrière te blijven bijscholen.

SER geeft leven lang ontwikkelen prioriteit bij EU

“De meeste professionals zullen gedurende hun carrière meermalen van baan wisselen en daarbij ook hun vaardigheden moeten aanpassen,” schrijft de Commissie die lidstaten wil gaan bijstaan in het doen van aanpassingen van onderwijs- en opleidingssystemen in Europa om zo vraagstukken als vergrijzing het hoofd te bieden.

Vandaag is Sibiu in Roemenië het decor van het EU27 overleg. Hier overleggen de regeringsleiders van Europa hoe de Strategische Agenda 2019-2024 eruit moet komen te zien. Later dit jaar, dus na de Europese verkiezingen zal een definitieve beslissing genomen worden over de agenda.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK