Techniek is een veilige keuze als de profielkeuze te vroeg komt

Nieuws | door Ramon van Doorn
7 april 2021 | Ouders vinden dat hun kinderen vaak te vroeg een profielkeuze moeten maken. Volgens Platform Talent voor Techniek (PTvT) kan het voorlichten van ouders over techniek, wat als een brede richting gezien wordt, de druk op de profielkeuze verlagen.
Kinderen worden ook bij de profielkeuze en studiekeuze beïnvloed door hun ouders. Beeld: Pexels via Pixabay

Volgens PTvT is op dit moment niet iedere jongere op de hoogte van zijn of haar talent voor techniek. In een serie onderzoeksrapporten en webinars komen verschillende groepen aan bod die zijn ondervertegenwoordigd in de techniek. Uit twee eerdere onderzoeken bleek dat ouders een grote rol hebben bij het kiezen van een vervolgopleiding. Daarom heeft Youngworks in opdracht van PTvT verder onderzoek gedaan naar de rol van die ouders. Hiervoor interviewde het adviesbureau 24 ouders die een kind hebben dat op het voortgezet onderwijs zit, en de resultaten en adviezen die daaruit volgen zijn gebundeld in een rapportage.

Meld u hier aan voor de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

Te veel keuze, te vroeg kiezen

In de gesprekken met de ouders komt regelmatig terug dat het maken van keuzes in de schoolloopbaan van kinderen niet altijd even makkelijk is. Zo geven ouders aan dat de profielkeuze te vroeg komt, en dat kinderen op een te jonge leeftijd moeten vastleggen wat ze in de toekomst gaan doen. Vooral het feit dat die keuze sommige opleidingen vroegtijdig uitsluit maakt dit moment voor zowel kinderen als ouders belangrijk, en dit levert druk op.

Het uitsluiten van opleidingen blijkt, gezien de verscheidenheid aan vervolgopleidingen, op zichzelf al een omvangrijke klus. Ouders geven aan dat ze het moeilijk vinden om alle mogelijke opleidingen met elkaar te vergelijken. Vaak zien ze door de bomen het bos niet meer. Ze geven dan ook aan dat ze op dit gebied meer ondersteuning vanuit scholen zouden willen krijgen om dit proces wat makkelijker te maken.

Richt je op de ouders

In het rapport wordt gesteld dat het begeleiden van ouders belangrijk is, omdat zij een belangrijke rol in de beeldvorming van jongeren spelen. Op het gebied van techniek kunnen ouders bijvoorbeeld een rol spelen door te vertellen over hun eigen ervaringen met techniek. Als ze zelf een technisch beroep hebben, kunnen ze daarover immers meer laten zien dan ouders die dit niet hebben. Ook ouders die aangeven dat ze regelmatig samen klussen met de kinderen sturen hun kinderen sneller richting de techniek.

Uit het onderzoek blijkt dat een bijkomend voordeel voor technische opleidingen is dat de techniek door sommige geïnterviewde ouders wordt gezien als een brede richting, wat de druk op de profielkeuze kan verlichten. Zo kunnen kinderen dus nog meer keuzes maken binnen hun eerste keuze voor een technisch profiel, wat hen ruimte voor verandering biedt wanneer hun vervolgkeuzes toch niet bevallen. Daarnaast zien sommige ouders dat de werkgelegenheid in technische sectoren stabiel is of misschien zelfs gaat groeien, wat ze in het belang van hun kinderen achten.

Techniek is toch altijd zwaar en vies?

Toch hebben niet alle ouders louter positieve woorden over voor techniek en technologie. Sommige ouders weten bijvoorbeeld niet precies wat techniek inhoudt en wat men ermee kan doen. Andere ouders denken weer dat de techniekwereld echt een mannenwereld is, waar ze hun dochter niet zomaar in willen sturen. Soms wordt ook het beeld geschetst dat beroepen in de techniek vies, zwaar en gevaarlijk zijn.

Daarnaast twijfelen sommige ouders over de leerbaarheid van techniek, blijkt uit het onderzoeksrapport. Ouders zien techniek dan als iets waar iemand talent voor moet hebben. Dit kwam volgens het onderzoek zelfs voor bij ouders van kinderen die wel degelijk aanleg voor techniek hebben. “Ik vind techniek echt verschrikkelijk”, zegt één van die ouders. “Sommige klusjes laat ik aan mijn dochter over, die kan dat vaak wel. Die is wat handiger en vindt het leuk om creatief bezig te zijn.” Desondanks ziet deze vader zijn dochter niet richting de techniek gaan. “Ik denk niet dat techniek iets is voor mijn dochter. Dat past niet bij haar.”

Voor elke ouder is een ander advies nodig

Deze verschillende visies op techniek zorgen ervoor dat niet alle ouders op dezelfde manier te begeleiden zijn, stellen de onderzoekers. Zo kunnen ouders met een negatief of onvolledig beeld van techniek door begeleiding vanuit school gewezen worden op de voordelen en kansen die deze sector biedt. Scholen zouden bijvoorbeeld vrouwelijke rolmodellen uit de techniek kunnen uitnodigen om zo te laten zien dat ook vrouwen een carrière in de techniek kunnen hebben.

Ook is het mogelijk dat ouders zich niet bewust zijn van hun eigen geringe kennis over techniek. Om dit op te lossen wordt in het rapport gepleit voor meer zichtbaarheid voor de rol die techniek speelt in de wereld en voor de beroepen die hieraan bijdragen. Zo kan het voor bezorgde ouders en kinderen duidelijker en concreter worden welke keuzes zij hebben binnen de techniek.

Voor ouders die wel positief kijken naar techniek maar denken dat er talent voor nodig is om hier iets mee te doen, wordt in het rapport het advies gegeven om laagdrempelige activiteiten te organiseren waarbij ouders en kinderen samen aan de slag gaan met techniek. Zo kunnen ze beiden zien dat techniek niet moeilijk hoeft te zijn. Daarnaast wordt het belang van mentoren en docenten nog eens duidelijk gemaakt in het rapport, want die kunnen van dichtbij zien of een kind al dan niet iets in de techniek zou kunnen doen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK