Intensieve matching effectief; leidt tot minder inschrijvingen

Nieuws | door Janneke Adema
24 juni 2022 | Online-cursussen en matchingsdagen zijn de beste matchingsmethoden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Studenten reflecteren zo kritischer op hun studiekeuze dan met een vragenlijst. Echter, effectieve matching leidt ook tot minder inschrijvingen.
Beeld: Steven Lek

Intensieve matching blijkt het meest effectief, schrijft Karlijn Soppe van de Universiteit Utrecht in haar proefschrift. Wanneer opleidingen slechts gebruik maken van vragenlijsten, gebruiken studenten de matching minder vaak als een manier om op hun studiekeuze te reflecteren en leggen ze negatief advies vaker naast zich neer. Met matchingsdagen en online cursussen blijken studenten het beste de aansluiting met de opleiding te kunnen inschatten. Echter, deze intensievere methodes hebben als gevolg dat minder studenten zich uiteindelijk voor de opleiding inschrijven. 

Matchingsdagen, huiswerk én toets 

Voor sommige opleidingen bestaat de matching uit een vragenlijst en een bijbehorend advies. Ongeveer de helft van de geïnterviewde studenten ervaren deze methode echter als weinig effectief. Bij een vragenlijst kunnen studenten namelijk geneigd zijn om een sociaal gewenst antwoord te geven, zodat ze een positief advies krijgen. Daarnaast hadden ze het gevoel dat ze de vragenlijst niet invulden om voor zichzelf te bepalen of ze een geschikte opleiding hadden gekozen, maar vooral omdat de opleiding dat van ze vroeg. 

Uit het onderzoek van Soppe blijkt dat intensievere matchingactiviteiten effectiever zijn. Doormiddel van interviews met 61 studenten van zes opleidingen bij verschillende instellingen bracht ze het perspectief van de student in beeld. Voorbeelden van intensieve matchingactiviteiten zijn matchingdagen en online cursussen. Sommige instellingen geven de studenten ook huiswerk en een toets.

Effectieve matching leidt tot minder inschrijvingen 

Deze intensievere matching werd door studenten als effectiever ervaren. Volgens Soppe komt dit doordat deze methode beter de aansluiting van de student met de opleiding test. Die aansluiting heeft te maken met een overeenstemming met de interesses van de student, de overtuiging dat die bekwaam genoeg is voor de opleiding en het gevoel dat diegene erbij hoort. 

Echter, intensieve matching leidt ook tot lagere inschrijfaantallen. Uit cijfers van de VSNU blijkt echter ook dat minder studenten zich uiteindelijk inschreven bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam in het jaar dat deze instellingen intensieve matching invoerden. Volgens Soppe is dit juist een teken van effectieve matching; studenten kunnen door intensievere methoden beter beoordelen of de opleiding aansluit bij hun kwaliteiten en verwachtingen, waardoor meer studenten hun inschrijving serieus heroverwegen. 

Voorspellingen van studiesucces 

Naast aansluiting zijn er andere gegevens waaruit afgeleid kan worden of een student bij een opleiding past. Middelbare schoolcijfers, motivatie, interesse, mate van oriëntatie, leeftijd en gender blijken significante indicatoren voor de studieresultaten in het eerste jaar. Voor STEM studenten (Science, Technology, Engineering en Mathematics) bleken middelbare schoolcijfers het belangrijkst, terwijl voor niet-STEM studenten ook de motivatie en interesse belangrijke factoren voor de voorspelling van studiesucces bleken.

Soppe onderzocht ook of tekst-mining van motivatiebrieven betrouwbare voorspellingen voor studiesucces oplevert. In het onderzoek werden 1.765 motivatie-statements geanalyseerd. Tekst-mining bleek, net als middelbare schoolcijfers en interesse, betrouwbare voorspellingen te geven voor studiesucces. Echter, wanneer deze techniek werd gebruikt in combinatie deze gegevens, bleken de voorspellingen niet betrouwbaarder. Op zichzelf is tekst-mining van motivatie-statements dus wel zinvol, maar het levert geen betere voorspellingen op samen met voorspellingen op basis van gegevens. 

Negatief advies genegeerd

Ook sommige studenten die een online-cursus hadden gevolgd, waren positief over de effectiviteit ervan. Echter, waarschuwt de onderzoeker, het is belangrijk dat deze cursus als representatief wordt ervaren door de studenten. In het onderzoek vertelde sommige studenten namelijk dat ze de cursus als te makkelijk ervaarden, waardoor ze het moeilijk vonden om in te schatten of ze voor de cursussen van de opleiding zouden slagen.  

Bij matching doormiddel van alleen vragenlijsten en adviezen besloten studenten met een negatief advies vaker om het advies naast zich neer te leggen. Uit het onderzoek bleek dat deze studenten vaak al een definitieve keuze voor de opleiding hadden gemaakt voor de matching plaatsvond. Andere redenen waren dat het te laat was voor de studenten om zich in te schrijven voor een andere studie of dat ze de opleiding nodig hebben voor de baan die ze op het oog hebben. Sommige studenten gaven aan dat ze het idee hadden dat ze beter wisten of de opleiding bij ze past dan de medewerkers van de opleiding. 

STEM studenten 

Volgens Soppe is het belangrijk dat matchingprogramma’s de aansluiting met de opleiding goed kunnen testen. Een opleiding kan wel gebruik maken van een vragenlijst om de motivatie, interesses en eerdere prestaties van de student te achterhalen om studenten die misschien uitvallen eruit te pikken. Echter, ze adviseert om de vragenlijsten kort te houden, aangezien de studenten ze zelf van weinig toegevoegde waarde vinden in hun studiekeuze. 

De aansluiting met de opleiding wordt het beste getest doormiddel van matchingdagen en online cursussen. Deze methodes helpen om studenten met elkaar in contact te brengen, waardoor ze sneller het gevoel hebben bij de opleiding te horen. Opvallend genoeg blijken online cursussen effectiever voor STEM studenten, waar matchingdagen effectiever blijken voor niet-STEM studenten. STEM studenten vonden het namelijk moeilijker om in te schatten of ze zich sociaal comfortabel voelden.  

Opleidingen kunnen daarnaast overwegen of ze de manier waarop ze advies geven kunnen aanpassen, aangezien opvallend veel studenten een negatief advies negeren. Dit gebeurt vaker als studenten het gevoel hebben dat de matching niet representatief is voor de opleiding. Wellicht kunnen opleidingen het systeem van positieve en negatieve adviezen wel helemaal laten varen, schrijft de onderzoeker. De UU geeft namelijk geen advies, maar juist algemene feedback gebaseerd op de matching, concludeert Soppe. 

Janneke Adema : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK