Arbeidsinspectie gaat universiteiten bezoeken om werkdruk te inventariseren 

Nieuws | door Frans van Heest
31 mei 2023 | De Arbeidsinspectie heeft besloten alsnog universiteiten te bezoeken om de werkdruk te inventariseren, naar aanleiding van klachten van WOinActie. Rens Bod, een van de initiatiefnemers, reageert enthousiast: "Goed dat dit nu eindelijk wel gebeurt, want de klachten zijn serieus genoeg."
Beeld: Jaarverslag Inspectie SWZ.

In 2020 heeft belangenbehartiger WOinActie bij de Arbeidsinspectie meer dan 700 klachten ingediend van individuele wetenschappers over de te hoge werkdruk. Vanwege de coronapandemie kon het oorspronkelijke plan van de inspectie om universiteiten te bezoeken niet doorgaan. Daarom werd het onderzoek naar de werkdruk beperkt tot een bureauonderzoek. 

Extra financiering moet werkdruk verminderen 

Naar aanleiding van de klachten heeft de Arbeidsinspectie universiteiten verzocht plannen te presenteren om de hoge werkdruk aan te pakken. Vervolgens heeft de inspectie beoordeeld of deze plannen afdoende waren als antwoord op de hoge werkdruk. Al snel kwam men tot de conclusie dat dit niet het geval was. Ook de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, vond de inzet van de universiteiten onvoldoende. De universiteiten beweerden namelijk dat extra financiering veel problemen met betrekking tot werkdruk kon verhelpen. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

“Extra middelen alleen zijn niet voldoende. Het verminderen van de werkdruk vereist ook een verandering in de (internationale) academische werkcultuur”, meldde Van Engelshoven als reactie op de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), tegenwoordig bekend als Universiteiten van Nederland (UNL). 

Daarom heeft de Arbeidsinspectie besloten alsnog werkbezoeken af te leggen om te zien hoe de plannen in de praktijk worden gebracht. De eerste serie werkbezoeken is al aangekondigd op verschillende universiteiten. De inspecteur heeft benadrukt dat ze willen spreken met de medezeggenschap en de vertrouwenspersonen en niet met bestuurders. De Inspectie wil bij de bezoeken een gesprek voeren over de effectiviteit van het beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers.

WoinActie heeft aangedrongen op werkbezoeken 

Rens Bod, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer van WOinActie, zegt tegen ScienceGuide blij te zijn dat de Arbeidsinspectie nu ook werkbezoeken aflegt. “Sinds onze massale aangifte hebben we regelmatig contact gehad met medewerkers van de Nederlandse Arbeidsinspectie. We hebben toen herhaaldelijk aangegeven dat we het jammer vonden dat er geen fysieke bezoeken aan de universiteiten werden gebracht. Het is goed dat dit nu eindelijk wel gebeurt, want de klachten zijn serieus genoeg. WOinActie is echter niet betrokken bij deze bezoeken.” 

Op verzoek wil de Arbeidsinspectie geen informatie verstrekken over het lopende onderzoek. “Als we inderdaad onderzoek doen, geven we daar sowieso geen uitspraken over. Ik ga het dus niet bevestigen, noch ontkennen. We doen nooit mededelingen over lopende zaken. Als we onderzoek doen en resultaten behalen, kunnen we daar zelf over publiceren. Anders raad ik aan om over een maand of twee opnieuw contact op te nemen, mogelijk zijn we dan in de afrondende fase van het onderzoek en kunnen we meer vertellen.” 

Misschien had iemand een mindere dag 

Overigens heeft de Arbeidsinspectie in 2020 wel uitgebreid met Folia gesproken over hun werkwijze met betrekking tot het destijds lopende onderzoek. Volgens woordvoerder Jeroen Toet gold toen een andere voorlichtingslijn. “Of misschien had iemand bij ons een mindere dag, dat kan natuurlijk ook.” 

UNL laat via hun woordvoerder weten dat meerdere universiteiten door de Arbeidsinspectie zijn aangeschreven voor bedrijfsbezoeken. Bij sommige universiteiten zijn er al afspraken gepland. UNL weet uiteraard ook niet wanneer het onderzoek zal zijn afgerond. ScienceGuide komt volgende week zelf met deel drie van de eigen enquêteresultaten, waarin academici verhalen over werkdruk.

Frans van Heest : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK