Hoogleraar trekt Onderwijsraad

Nieuws | de redactie
27 juni 2014 | Henriëtte Maassen van den Brink wordt de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. Momenteel is zij hoogleraar aan de UvA en Universiteit Maastricht, onder meer in evidence based onderwijsbeleid. Ook is zij lid van de Review Commissie HO ‘Van Vught’.

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met haar benoeming. De nieuwe voorzitter gaat 1 januari 2015 van start. De huidige voorzitter Geert ten Dam legt aan het eind van dit kalenderjaar het voorzitterschap neer aangezien zij het wettelijk maximum aantal benoemingen van drie termijnen heeft bereikt.

Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink is als hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht.

Sinds 2008 is zij wetenschappelijk coördinator van het TIER (Top Institute of Evidence Based Education Research). Haar deskundigheid en onderzoek liggen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Maassen van den Brink was eerder al als Kroonlid verbonden aan de Onderwijsraad  tussen 2001-2009.

Zeer penibel

In een in 2012 verschenen Rathenau publicatie schreef Maassen van den Brink over evidence based beleid in het onderwijs. Zij wees er toen op dat allerlei culturele of ideologische belemmeringen waardoor het serieus ontwikkelen van evidence based beleid in bijvoorbeeld het onderwijs zeer penibel kan blijken. Al gauw wordt geroepen ‘gebruik onze kinderen niet als proefkonijnen!’ terwijl bij medische ontwikkelingen heel ander geredeneerd wordt.

“Waar kankerpatiënten in de rij staan om een experimentele therapie te mogen volgen, huiveren ouders voor experimenten op scholen. Ik vind het persoonlijk flauwekulargumenten. Er vallen weliswaar geen doden als het onderwijs niet mag experimenteren, maar je bent wel voor je leven getekend als je slecht onderwijs hebt gehad.”

Ongecontroleerd geëxperimenteerd

“Het ironische gevolg is dat er nu in de praktijk juist ongecontroleerd geëxperimenteerd wordt – zonder enig bewijs en zonder gefundeerde aanleiding. Die maatschappelijke stage, die gratis schoolboeken: klinkt leuk, op niets gebaseerd. En we meten ook de effectiviteit van al die interventies niet.”

“Maar”, zegt Maassen van den Brink, “we kunnen de resultaten die het onderwijsbeleid boekt wél op wetenschappelijke wijze beoordelen. En het veld zou in ieder geval rekening kunnen houden met wat we wél weten. Er gaan nu miljoenen om in het onderwijs zonder dat men kijkt naar wat dat geld oplevert.”

In 2008 gaf Maassen van den Brink aan ScienceGuide een interview naar aanleiding van het rapport Dijsselbloem over onderwijsvernieuwing. Zij benadrukte daar “dat onderwijs niet een kostenpost is, maar een investeringsobject van de samenleving. Wil je dat blijvend onderbouwen, dan moet je evidence hebben over de impact en het rendement van je investeringen in zo’n maatschappelijk goed. Dat versterkt de legitimatie om daar nog meer voor over te hebben en laat het onderwijs zich echt ontplooien als motor van de kenniseconomie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK