MBO-Raad en Vereniging Hogescholen gaan samen werken aan doorstroom

Nieuws | de redactie
10 juli 2019 | De overstap van mbo 4 naar hbo kan lastig zijn voor studenten. "De eerste honderd dagen zijn cruciaal," zegt Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen). Vrijdag tekenden de koepels een convenant voor betere samenwerking.
Ondertekening convenant door Maurice Limmen, voorzitter VH en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. – Foto: Henriëtte Guest

Zo’n veertig procent van de studenten kiest na het behalen van een mbo niveau 4-diploma voor een vervolgopleiding. Die overstap is niet altijd makkelijk. De Vereniging Hogescholen en de MBO-raad tekenden vrijdag een convenant om de doorstroom van mbo-hbo soepeler te laten verlopen.

“Binnen het mbo en hbo wordt op een andere manier lesgegeven. Onderwijs in het hbo is meer groeps- en projectmatig ingericht dan in het mbo,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen. “Met dit convenant onderstrepen we onze inzet voor een makkelijkere overstap: door studenten al in het mbo voor te bereiden via de keuzedelen hbo en begeleiding op maat te bieden in het hbo.

Convenant Doorstroom MBO-HBO

In het convenant wordt benadrukt dat voor een succesvolle doorstroom de begeleiding aan de start van de hbo-opleiding van groot belang is. “Gebleken is dat de eerste honderd dagen cruciaal zijn,” stelt Limmen. “Passende studiebegeleiding vanaf dag een is cruciaal. Scholen gaan regionaal maar ook landelijk hun best practices met elkaar delen zodat we dit convenant samen tot een succes in de praktijk maken.”

Onderzoek van ResearchNed liet vorig jaar al zien dat de overstap van mbo naar hbo voor veel studenten een obstakel is. Met name studenten uit armere milieus hebben significant minder slagingskansen als zij doorstromen. In het Regeerakkoord 2017-2021 wordt de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs juist als een van de speerpunten van OCW aangehaald.

Ook MBO-raad-voorzitter Ton Heerts benadrukt daarom het belang van goede doorstroom. “Het laatste jaar van studenten die een mbo niveau 4-opleiding doen is enorm belangrijk. Het vormt het slot van de opleiding maar is voor een groot deel van de studenten ook de voorbereiding op een vervolgstudie. Met dit convenant spreken mbo en hbo nogmaals uit zich in te spannen om dit mogelijk te maken.”

Hardnekkig probleem

In het convenant zijn drie lijnen uitgewerkt waarlangs bevordering van de doorstroom moet gaan plaatsvinden. Allereerst moeten mbo- en hbo-instellingen op regionaal niveau meer gaan samenwerken. Een voorbeeld daarvan zijn de instellingen in Rotterdam waar op initiatief van het Albeda College onder meer een keuzedeel ‘studeren in het hbo’ wordt aangeboden op mbo-instellingen.

Directeur-generaal van OCW Marcelis Boereboom liet vorig jaar al weten dat de Gelijke Kansen Alliantie vooral op lokaal niveau handen en voeten moet gaan krijgen. “Het idee dat je in de gemeente gaat proberen met elkaar vanuit het onderwijs, vanuit het welzijn, vanuit de jeugdzorg meer jongeren te helpen zich te ontwikkelen is heel erg goed. Maar het vraagstuk is wel heel hardnekkig,” zei Boereboom destijds.

Samen met de arbeidsmarkt

De MBO-raad en de VH willen daarnaast op basis van regionale initiatieven een kennisbasis gaan ontwikkelen waar alle instellingen goede voorbeelden met elkaar kunnen delen. “Dat wat goed gaat in de regio zou ook op landelijk niveau moeten worden gedeeld. Het gaat er hierbij ook om dat er zichtbaarheid wordt gegeven aan de regionale samenwerking.”

De derde lijn die in het convenant wordt uitgewerkt heeft betrekking op de samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Mbo en hbo willen de samenwerking gaan versterken in projecten midden in de arbeidsmarkt. “Op die manier ontmoeten werkgevers, professionals, docenten, onderzoekers en studenten uit het mbo en het hbo elkaar vaker.”

Die benadering lijkt aan te sluiten op de vele publiek-private samenwerkingen die bijvoorbeeld al in het netwerk van Katapult zijn verenigd. Veel van de aangesloten publiek-private samenwerkingen hebben hun wortels in het mbo óf het hbo, maar er zijn veel plekken waar studenten van beide onderwijsniveaus samenwerken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK