Bredere inspraak voor studenten in het hbo

Interview | door Tim Cardol
27 september 2019 | De Hanzehogeschool heeft dit jaar voor het eerst een student als voorzitter van de medezeggenschapsraad. Derdejaars pabo-student Izaäk van Jaarsveld voelt desalniettemin ook de verantwoordelijkheid voor het personeel van de hogeschool. “Ik zat vorig jaar ook al in de medezeggenschapsraad. Je leert dan zo ontzettend veel van een organisatie.”
Student Izaäk van Jaarsveld (Hanzehogeschool)

Op de meeste hogescholen vormt de centrale medezeggenschap een evenredige verdeling van het personeel enerzijds en studenten anderzijds. Omdat studenten vaak maar een jaar zitting nemen in de raad en medewerkers langer, is het gebruikelijk dat een medewerker het voorzitterschap van de CMR op zich neemt.

Steeds vaker studenten aan hoofd medezeggenschap

Toch is dat niet overal zo. Zo heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de afgelopen jaren altijd een student als voorzitter gehad. Volgens Casper Boks van het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) komt dat steeds vaker voor. “Het wordt inderdaad steeds meer gangbaar dat studenten het voorzitterschap op zich nemen in de centrale medezeggenschap, maar op de meeste plekken is het toch nog steeds die medewerker die voorzitter is.”

Izaäk van Jaarsveld is de eerste die als student aan de slag mag als voorzitter van de medezeggenschap op de Hanzehogeschool. “Dat betekent dat ik meer gewogen mijn woorden zal moeten kiezen dan vorig jaar het geval was. Het zijn eerst de fractievoorzitters van de verschillende geledingen die hun zegje mogen doen. Het betekent ook dat je altijd door goed onderzoek te doen, tot besluiten moet komen. Dat is niet wezenlijk anders dan wat ik vorig jaar deed overigens.”

Speerpunt: meer studentpsychologen

Vorig jaar had Van Jaarsveld zichzelf een drietal doelen gesteld. “Ik wilde ervoor zorgen dat er studentenpsychologen zouden komen, ik wilde het inspraakrecht van studenten vergroten en ik wilde dat er in de hogeschool meer ingezet wordt op het benutten van de mogelijkheden van digitalisering.”

Dat eerste is gelukt. Het onderwerp studiedruk en stress onder studenten staat natuurlijk ook door lector Lies Korevaar op de agenda, maar deze zomer dwong de medezeggenschap af dat de Hanzehogeschool drie studentpsychologen gaat aanstellen. “Dat is een mooie overwinning,” ziet Van Jaarsveld. “Komend jaar wil ik me dan ook op gaan richten op die andere twee doelen.”

Zo constateert Van Jaarsveld dat studenten in het hbo ten aanzien van de collega’s op universiteiten een stuk minder inspraak hebben. “Ik denk dat er nog wel veel te winnen valt op hogescholen door studenten al in de totstandkoming van beleid te betrekken.” Die inspraak organiseerde Van Jaarsveld vorig jaar zelf toen hij een symposium organiseerde waar studenten het konden hebben over wat er moet gebeuren met het geld dat is vrijgekomen vanuit de gemaakte kwaliteitsafspraken. “Ik heb zelf de studenten van de Hanzehogeschool mogen vertegenwoordigen in een strategiegroep en het college van bestuur heeft zelf een aantal rondes gedaan waar studenten bij zijn geweest, maar wij wilden dat verbreden.”

Idealiter zou de kersverse voorzitter van de medezeggenschapsraad deze vorm van inspraak willen formaliseren. “Op veel universiteiten zie je bijvoorbeeld dat er een student-assessor is die aanschuift bij het college van bestuur om mee te praten over zaken. In het hbo is een dergelijke rol nog zeldzaam.”

Een student in het college van bestuur

Een van de onderwerpen waar Van Jaarsveld graag mee verder wil is de inzet van digitale leermiddelen. “Ik zou het heel fijn vinden als we mogelijkheden creëren om buiten je eigen curriculum ook – bijvoorbeeld online – extra te studeren. Het zou mooi zijn als je dan niet gelijk een minor van dertig EC hoeft te doen maar gewoon een specifiek onderdeel van drie tot vijf studiepunten.”

Als Pabo-student heeft Van Jaarsveld nog wel uitdagingen voor de boeg. Als voorzitter van de medezeggenschap moet hij zijn functie combineren met de stages die hij in het onderwijs moet volgen voor zijn opleiding. Zijn werk in de medezeggenschap ziet hij als een verrijking, maar uiteindelijk wil hij toch vooral leraar worden. “Ik vond wat ik vorig jaar heb gedaan heel erg mooi. Ik had drie ambities, waarvan ik er een heb kunnen vervullen. Ik wil ze alle drie waarmaken dus daar ga ik nog een jaar alles voor geven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK