Ministerie steekt studenten verder in de schulden vanwege coronacrisis

Nieuws | de redactie
19 maart 2020 | Het ministerie kiest er vooralsnog niet voor studenten financieel tegemoet te komen vanwege de coronacrisis. “Studenten kunnen gebruikmaken van de leenmogelijkheden,” aldus minister van Engelshoven. Het bindend studieadvies blijft eveneens gehandhaafd maar schuift een jaar op.

Vanmiddag was er een groot overleg tussen de hoger onderwijskoepels, studentenorganisaties en minister Ingrid van Engelshoven over de gevolgen van de coronacrisis. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Van Engelshoven de uitkomsten van dit overleg.

Contact opnemen met DUO over leenmogelijkheden

Van Engelshoven schrijft over de financiële positie van studenten: “Studenten kunnen gebruik maken van de leenmogelijkheden. Als zij nog niet maximaal lenen, kunnen zij hun lening verhogen. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. […] Mocht dit nog onvoldoende zijn dan kunnen studenten contact opnemen met DUO voor de mogelijkheden.” Dat advies heeft ze ook voor wie in moeilijkheden komt met het afbetalen van zijn studielening.

Leenstelsel noopt DUO tot forse investering schuldinning

Eerder vandaag meldden LSVb en FNV dat studenten financieel in de knel komen omdat zij inkomsten van hun bijbaan missen. Zij riepen werkgevers op om ook voor hun medewerkers in de flexibele schil werktijdverkorting aan te vragen en gaan in gesprek met woningcorporaties om soepeler om te springen met verlate huurbetalingen. De minister roept in haar brief aan de Kamer verhuurders op “coulance te betrachten richting huurders”.

De Landelijke Studentenvakbond geeft aan blij te zijn met de brief. Alex Tess Rutten: “We hopen dat dit in ieder geval op veel onderwerpen de broodnodige duidelijkheid gaat geven voor studenten.” De oplossingen voor de financiële positie van studenten vond de bond nog wel karig. “Wij willen wel echt het gesprek aangaan over wie nou deze rekening gaat betalen. Moeten de studenten dat nou echt zelf gaan dragen? In het noodpakket zien we dat er voor allerlei groepen heel terechte maatregelen worden genomen. Voor zzp’ers is er de bijzondere bijstand, voor werkgevers is er de werktijdverkorting. En studenten moeten zich nog dieper in de schulden steken.”

Coulance met een slag om de arm

Over het bindend studieadvies (bsa) schrijft de minister dat ze in overleg met de koepels heeft besloten het advies een jaar door te schuiven. Huidige eerstejaarsstudenten krijgen nog een heel collegejaar om aan de puntennorm van hun opleiding te voldoen. De Hogeschool Rotterdam gaf eerder deze week aan helemaal van het bsa af te zien dit jaar, maar zo ver wilden de andere onderwijsinstellingen kennelijk niet gaan.

Aangezien door de coronacrisis al een groot aantal voorlichtingsdagen op de lange baan is geschoven is ook de aanmeldingsdatum voor aankomend studenten en masterstudenten verzet. Deze is opgeschoven naar 1 juni. Ook de data voor decentrale selectie schuiven op.

Nationale Studentenenquête afgelast

Het afgelopen jaar was er gesteggel over het al dan niet door laten gaan van de Nationale Studentenenquête. Universiteiten en de Vereniging Hogescholen die destijds dwars lagen, worden nu op hun wenken bediend. Want alhoewel het ministerie de afgelopen maanden met stoom en kokend water een wetsvoorstel dat deelname aan de NSE voor instellingen verplichtte door beide Kamers wist te loodsen gaat de NSE dit jaar helemaal niet door.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK