In strijd tegen krimp slaan hbo-opleidingen Civiele Techniek handen ineen

Interview | de redactie
18 oktober 2023 | Veertien hogescholen, meerdere bedrijven en een koepelorganisatie slaan de handen ineen om de instroom van studenten bij de hbo-opleidingen Civiele Techniek te vergroten. Dat is bijzonder en mooi, maar de structurele problemen van veel van deze bedreigde opleidingen blijven onopgelost, zegt Suzan Veldhuis (Saxion). “Dertig procent van onze opleiding wordt bekostigd met instandhoudingsgelden, en die stoppen in 2025.”
Civiele Techniek
Een beeld uit de video op de website van Civiele Helden. Beeld: Civiele Helden

In mei 2022 luidden noodklokken op ScienceGuide: zowel de opleidingen Civiele Techniek als het betrokken werkveld verkeren in gevaar vanwege de lage instroom van studenten, vertelden Suzan Veldhuis, directeur van de School of Business, Building & Technology bij Saxion, en Wouter Bijman, algemeen directeur van Witteveen+Bos.

Nu, anderhalf jaar later, klinken die noodklokken nog steeds. Het domein Built Environment hoopt echter een wapen te hebben gevonden dat het tij kan keren: de wervingscampagne Civiele Helden. 

Een klein klasje

Veertien hogescholen, meerdere bedrijven en koepelorganisatie Bouwend Nederland sloegen de afgelopen anderhalf jaar de handen ineen om met een oplossing te komen, vertelt Veldhuis aan ScienceGuide. “Dat is niet mis, met veertien hogescholen ergens achter staan, tijd investeren en mensen vrijmaken. We hadden en hebben echter allemaal hetzelfde voor ogen: er kiezen te weinig jongeren voor Civiele Techniek en dat zal op termijn een groot probleem voor Nederland worden.”

Landelijk gezien is het aantal studenten dat instroomt bij opleidingen Civiele Techniek ten opzichte van vijf jaar geleden gedaald met zo’n vijfentwintig procent. Bij Saxion is dat zelfs vijftig procent. “Dan hou je echt een klein klasje over”, benadrukt Veldhuis. “Dat je kleiner wordt, is niet het ergst. Als op een gegeven moment je bestaan in het geding komt, dan wordt het pas echt problematisch. In die situatie zitten we nu.” 

Probleem Civiele Techniek is naamsbekendheid

De instroom moet dus omhoog. De hogescholen (in het bijzonder Avans, de Haagse, de HAN, Inholland, de Hogeschool Rotterdam, Saxion, Windesheim, de HZ en NHL Stenden) droegen daarom allen bij wat ze konden bijdragen, en zo kon de wervingscampagne Civiele Helden ontstaan. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Een combinatie van een aansprekende website, voorlichting op middelbare scholen en gerichte reclame via sociale media moet jongeren duidelijker maken wat Civiele Techniek precies is. “Het grootste probleem ligt bij de naamsbekendheid. Voor veel scholieren en mbo-studenten is het gewoon een onbekende term”, weet Veldhuis.

Op de website kunnen scholieren en mbo-studenten allerlei informatie over de opleidingen vinden: niet alleen wat Civiele Techniek precies inhoudt, maar ook de banen die erop aansluiten, de plekken waar een opleiding wordt aangeboden en voorbeelden van projecten die met Civiele Techniek te maken hebben. 

Andere vorm van bekostiging nodig

Door een bestuursakkoord en speciale middelen vanuit het Rijk om de gevolgen van krimp te lenigen kan de opleiding bij Saxion nog tot tenminste 2025 in de lucht worden gehouden. Als de campagne werkt en de instroom van studenten toeneemt, zal dat wellicht de noden verlichten, maar dat vereist niettemin een behoorlijk effect, legt Veldhuis uit. 

Ontwikkelingen zoals de campagne en de samenwerking tussen hogescholen stemmen haar hoopvol over het behoud van de opleiding voor haar regio, maar er moet wel een structurele oplossing komen. “Momenteel wordt dertig procent van de opleiding Civiele Techniek bij Saxion bekostigd met instandhoudingsgelden vanuit het bestuursakkoord en het Rijk, en die stoppen in 2025. Dat geld helpt ons nu uit de brand, maar op de langere termijn hebben we een andere vorm van bekostiging nodig.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK