VSNU: aanpassen 30%-regeling maakt onbetrouwbaar

Nieuws | door Ingeborg van der Ven
26 april 2018 | Eind vorige week liet staatssecretaris Snel van Financiën de Kamer weten dat het kabinet voornemens is de 30%-regeling te behouden. De looptijd van deze regeling, waarmee expats onkosten kunnen indienen, wordt per 1 januari 2019 van acht naar vijf jaar ingekort. De VSNU vindt dat het ontbreken van een overgangsregeling de overheid onbetrouwbaar maakt en onze internationale positie benadeelt. De petitie van een wetenschapper van de WUR is inmiddels bijna 10,000 keer ondertekend.
foto The expat – Preiser project

De 30%-regeling waarmee buitenlandse medewerkers eenvoudig extra uitgaven van hun belastbaar inkomen kunnen aftrekken, blijft bestaan. Dat laat staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Kamer weten. De regeling die met name door werknemers in het hoger onderwijs gebruikt wordt zal wel worden aangepast en kan vanaf 1 januari 2019 voor een periode van vijf jaar worden ingezet.

In 2016 vormde een onderzoek van de Algemene Rekenkamer de start van een discussie rondom deze regeling. In 2017 en tijdens de zitting van het vorige kabinet leek het afschaffen van de regeling een serieuze optie. Veel politieke partijen namen de afschaffing van de regeling dan ook op in de verkiezingsplannen. Al bij de presentatie van het regeerakkoord werd duidelijk dat er van afschaffing geen sprake was. Het kabinet heeft nu besloten de regeling te behouden, maar wel in een aangepaste vorm.

Partijen weren buitenlandse onderzoekers 

De wijziging van de regeling is als volgt geformuleerd in de Kamerbrief: “Concreet betekent dit dat het kabinet in het pakket Belastingplan 2019 zal voorstellen de maximale looptijd van de 30%- regeling met ingang van 1 januari 2019 voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te verkorten.” Voor het kabinet heeft het onderzoek van Dialogic aangetoond dat de beoogde beleidsdoelstelling, het behouden van een aantrekkelijk klimaat voor internationale werknemers, met deze regeling wordt behaald en “de regeling is door de Belastingdienst relatief makkelijk uit te voeren.”

Afgelopen zomer vroeg de vaste Kamercommissie Financiën twintig partijen om te reageren op de discussie over het voortbestaan van de 30%-regeling. Werkgeversorganisaties, vakbonden, de VSNU, Wageningen University & Research (WUR) en specifieke belastingrecht-experts stuurden in september 2017 hun proposition papers in. Deze inzendingen zijn voor het ministerie van FInanciën input voor de Kamerbrief.

In het rapport van Dialogic werd ook de locatie van de vorige woonplaats van gebruikers van de regeling ter discussie gesteld. Met name gebaseerd op de verschillende position papers die de Tweede Kamer heeft ontvangen neemt het kabinet de aanbeveling van Dialogic niet over. Ook vanaf 1 januari 2019 geldt een afstand van 150 kilometer vanaf de Nederlandse grens als minimum voor expats om in aanmerking te komen voor de regeling. “Iedere vorm van verbijzondering leidt tot complexiteit of andere ongewenste effecten. Het kabinet kiest er daarom voor deze aanbeveling niet over te nemen,” aldus staatssecretaris Snel aan de Kamer.

Besluit 30%-regeling uitgesteld

Wetenschappers blijven tijdelijk

De wijziging zal op Prinsjesdag worden gepresenteerd als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019. De staatssecretaris neemt hierbij de aanbeveling van Dialogic over. Het onderzoeksbureau heeft namelijk geconstateerd dat het inperken van de periode van 8 naar 5 jaar de doelmatigheid van de regeling vergroot en de doeltreffendheid niet verkleint. Oftewel met minder middelen worden de vooraf beoogde beleidsdoelstellingen wel bereikt.

Door de inperking is een afschaffing van de regeling van de baan. “In het algemeen wordt het verkorten van de looptijd gezien als “minst bezwaarlijke” maatregel.” De staatssecretaris, stelt tevens dat als iemand langer dan vijf jaar in Nederland verblijft er van uitgegaan kan worden dat diegene dan kunnen we ervan uitgaan dat diegene hier niet meer tijdelijk verblijft.

Voor de Nederlandse universiteiten ligt dit anders, “Als we met zijn allen eerlijk zijn dan zijn de onderzoeksbudgetten in Nederland ook weer niet zo toereikend dat wij iedereen die zich in Nederland wil vestigen kunnen behouden”, laat een woordvoerder van de VSNU weten. Werknemers van universiteiten behouden dus langer een tijdelijke status.

De VSNU verwacht dat de wijziging met name voor post-docs in een zesjarig tenure track en voor hoogleraren die een tweede termijn aannemen gevolgen zal hebben. “Daarbij zijn er voor met name de gezinnen uit minder rijke landen dan Nederland flinke kosten die gemaakt worden.” stelt de VSNU.

Van 8 naar 5 maakt ons onbetrouwbaar

De VSNU vindt het realistisch dat de regeling blijft behouden. “We zien dat landen om ons heen, Frankrijk, België en de Scandinavische landen de regeling willen uitbreiden of als ze er nog geen hebben een vergelijkbare regeling gaan optuigen.” Naar schatting van de VSNU maken in Nederland zo’n 6000 – 7000 internationale wetenschappers gebruik van deze relatief regelarme regeling.

Kai Purnhagen, universitair hoofddocent aan de WUR, is inmiddels een petitie gestart om de aanpassing van de regeling tegen te gaan. De tekst van de petitie luidt onder andere: “Doordat deze beslissing een terugwerkende kracht heeft, belanden vele Nederlandse expats, waarvan sommige kinderen hebben of een huis hebben gekocht op basis van een financieel plan waar de 30% regeling 8 jaar geldt, in een enorm frustrerende positie.”

De petitie van Purnhagen is inmiddels bijna 10,000 keer ondertekend. Voor de UHD’er is met name het gebrek aan een overgangsregeling reden voor het starten van de petitie.

“Om het nog erger te maken, toen in het verleden de regeling werd aangepast van 10 naar 8 jaar, konden diegene die in tussen de wijziging in belanden de 30 procent regeling behouden, waarom is dit nu ook niet het geval?” gaat de tekst van de petitie verder. Het doel van de petitie is dan ook om de aanpassing van 8 naar 5 jaar alleen in te laten gaan voor expats die na de wijziging in Nederland komen werken.

Ook voor de VSNU is dit een groot hekelpunt. “Bij de vorige aanpassing van de regeling van 10 naar 8 jaar was deze overgangsregeling er wel. Wij zijn nu eigenlijk als overheid onbetrouwbaar. We kunnen straks de bestaande rechten van de werknemers die de universiteiten hebben aangetrokken op basis van vooraf gestelde voorwaarden niet respecteren.” De VSNU laat het er niet bij zitten zal dit standpunt middels een brief aan de staatssecretaris agenderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK