Tessa Groen wint Hoger Onderwijs Scriptieprijs met onderzoek naar rankings

Nieuws | de redactie
2 juni 2021 | Met haar scriptie over commerciële rankings heeft Tessa Groen zojuist de Hoger Onderwijs Scriptieprijs gewonnen. De jury prees de diepte van haar onderzoek en de bijdrage van haar scriptie aan het gesprek over de wereld van rankings en het Erkennen en Waarderen-programma.
Demissionair minister Van Engelshoven maakt de winnaar van de scriptieprijs bekend. Tessa Groen (linksonder) is de winnaar.

Tijdens een online bijeenkomst met demissionair minister Van Engelshoven lichtten de drie genomineerden hun scriptie toe. Ook ging de demissionair minister in gesprek over de scripties, waarna ze bekendmaakte wie de winnaar was. 

Daisy Dam 

De eerste genomineerde, Daisy Dam, schreef als student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool haar bachelorscriptie over de verschillen in de feedbackcultuur van het eerste en het tweede studiejaar. In haar scriptie richtte Dam zich vooral op de overgang van jaar één naar jaar twee. Daarbij constateerde ze dat veel begeleiding van studenten na het eerste studiejaar stopt, terwijl studenten ook in hun tweede studiejaar nog veel begeleiding nodig hebben.  

Een van de oorzaken hiervan is het grote verschil in de feedbackcultuur tussen het eerste en tweede jaar. “In het eerste jaar is er heel veel aandacht voor het geleverd werk van studenten, op een groot aantal momenten”, vertelde Dam aan ScienceGuide. “In het tweede jaar wordt er ineens heel veel zelfsturing verwacht. Blijkbaar is de verwachting dat studenten in de zomervakantie een magische ontwikkeling doormaken waardoor ze vanaf jaar twee ineens alles zelf kunnen.” 

Ook constateerde Dam dat eerste- en tweedejaars studenten om andersoortige handvatten vroegen. Waar eerstejaars studenten vaak vragen om inhoudelijke feedback, hebben tweedejaars studenten juist meer behoefte aan reflectie op hun proces en de stappen daarbinnen.  

Liza Diane Gordin 

Liza Diane Gordin, de tweede genomineerde, deed voor haar bachelorscriptie bij de Universiteit Maastricht onderzoek naar studenten binnen het Limburgse hoger onderwijs wiens ouders niet hebben gestudeerd, oftewel eerstegeneratiestudenten. Daarbij ontdekte ze dat ouders die zelf niet hebben gestudeerd vaak lagere verwachtingen van hun kinderen hebben dan ouders die wel hebben gestudeerd. Ook blijken ouders die niet hebben gestudeerd minder vaak te helpen met school of studie. 

Meld u hier aan de ScienceGuide Nieuwsbrief

 

“Eerstegeneratiestudentenleerlingen bleken het ook vaak niet te laten zien in de klas als ze iets niet begrepen”, vertelde Gordin aan ScienceGuide, “maar de leerlingen van ouders die hebben gestudeerd wel. Dan staan eerstegeneratiestudenten dus al twee stappen achter: ze krijgen zowel thuis als in de klas minder hulp als ze iets niet begrijpen.” 

Dat ze zelf ook eerstegeneratiestudent is, ontdekte Gordin pas toen ze haar onderzoek ging doen. Zo herkende ze veel onderwerpen uit haar eigen school- en studententijd. “En ik was minder voorbereid in mijn eerste jaar, en dat merk je vooral bij het navigeren door het onderwijs. Bij University College moet je heel veel kiezen, en ik zag bij andere studenten wel dat hun ouders daarin sparring partners waren. Ik heb dat heel zelfstandig moeten doen.” 

In haar scriptie doet Gordin aanbevelingen om te voorkomen dat eerstegeneratiestudenten onder hun niveau studeren of zelfs helemaal van studeren afzien. Zo raadt ze aan om een eerstegeneratieleerling in het examenjaar te koppelen aan een eerstegeneratiestudent. Ook pleit ze voor betere informering van ouders. “Vaak weten ze bijvoorbeeld niet over de voorwaarden van lenen bij DUO, en willen ze er daarom niets van weten.” 

Tessa Groen 

De derde genomineerde, Tessa Groen, onderzocht de invloed van rankings op het beleid van universiteiten. Als masterstudent bij de Universiteit Maastricht en als student-assistent bij het bureau Policy en Rankings van die universiteit besloot ze haar bijbaan te combineren met haar scriptie. In haar scriptie heeft Groen vooral gekeken naar commerciële rankings zoals die van Times Higher Education en de QS Ranking.  

“Daar verdwijnt de data die universiteiten aanleveren in een black box”, vertelde ze aan ScienceGuide. “Daar wordt een bepaalde waarde aan de data gehangen, en vervolgens wordt alles in de vorm van een ranking gepubliceerd. Wat er precies met die data gebeurd is en welke andere waarde data heeft gekregen, dat weten universiteiten echter niet helemaal.” In haar scriptie liet Groen onder andere zien hoe universiteiten middels het slim categoriseren van de data die ze aanleveren invloed kunnen uitoefenen op de uitkomsten van rankings 

Daarnaast waarschuwde Groen voor het verwarren van een hoge ranking enerzijds en goede kwaliteit van het onderwijs anderzijds. “Een ranking zegt iets over de vergelijking van de opleiding met andere opleidingen. Wát kwaliteit is, komt in zo’n ranking niet aan bod. Daarom vind ik het raar dat een ranking, wat een slecht instrument is om kwaliteit te meten, door universiteiten toch wordt gebruikt om de kwaliteit van een opleiding te beargumenteren.” 

Hoewel Groen van mening is dat universiteiten deelname aan de rankings simpelweg niet kunnen weigeren, wijst ze ook op het feit dat de praktijken rondom rankings op gespannen voet staan met het Erkennen en Waarderen-programma. “De zaken waardoor je het snelst stijgt in de rankings, zijn de zaken die het meest worden veroordeeld in het Erkennen en Waarderen-programma. Indicatoren zoals het inkomen van universiteiten, citaties en reputaties – die in rankings erg belangrijk zijn – dat zijn juist zaken waaraan men minder belang zou moeten hechten wanneer het om de onderzoekspraktijk gaat”, vertelde ze eerder aan ScienceGuide. 

Uitreiking 

In haar reactie op de scriptie van Tessa Groen, de winnaar van de Hoger Onderwijs Scriptieprijs, prees demissionair minister Van Engelshoven de relevantie van de scriptie van Groen. Ook het initiatief dat Groen in haar onderzoek heeft getoond kon op lof van Van Engelshoven rekenen. “Uit eigen beweging is zij gaan onderzoeken hoe de wereld van commerciële rankings, waarbinnen zij twee jaar lang als student-assistent heeft gewerkt, in elkaar steekt. Daarbij is ze, als student die een scriptie over het hoger onderwijs schrijft, dieper in het hoger onderwijs gedoken dan veel mensen die aan een universiteit werken doen.” 

“Groen heeft in haar onderzoek een wereld verkend die meestal buiten beeld blijft, al helemaal voor studenten. In haar scriptie legt ze de werking van rankings op een zodanige manier bloot dat ook de jury dingen heeft geleerd die ze eerder niet wisten,” vertelde de minister. Daarnaast verheugde het haar dat de scriptie van Groen waardevolle inzichten oplevert voor de ontwikkeling van een andere manier van erkennen en waarderen van wetenschappers. 

De jury voor de Hoger Onderwijs Scriptieprijs is gevormd door Monty Aal (voormalig vicevoorzitter van de LSVb), Cisca Wijmenga (rector van de Rijksuniversiteit Groningen, Aminata Cairo (voormalig lector Inclusive Education bij de Haagse Hogeschool) en Sicco de Knecht (juryvoorzitter en voormalig hoofdredacteur van ScienceGuide). De organisatie dankt hen hartelijk voor hun inspanning en het vele werk dat zij hebben gedaan. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK