ScienceGuide onderzoekt Erkennen en Waarderen 

Onderzoek | de redactie
5 april 2023 | Wat vinden academici van het brede programma om wetenschap en wetenschappers anders te erkennen en waarderen? ScienceGuide vraagt academici om mee te werken aan een uitvoerig onderzoek naar hun ervaringen met en verwachtingen van Erkennen en Waarderen. Alle wetenschappers van universiteiten en kennisinstellingen worden uitgenodigd om de enquête in te vullen en hun mening te delen.
Beeld: Unsplash

Sinds de allereerste positiepaper over Erkennen en Waarderen in 2019 volgt ScienceGuide de discussie omtrent de nieuwe wetenschapscultuur op de voet. De afgelopen drieëneenhalf jaar heeft dit onderwerp de meningen verdeeld in academie en politiek. Waar een grote groep hoogleraren vreesde voor schade aan het wetenschappelijke aanzien, konden vele jonge onderzoekers in 2021 juist niet wachten op het einde van het publicaties tellen. 

Ook in de politiek wordt Erkennen en Waarderen nauwlettend gevolgd. In 2022 kwamen er Kamervragen over het effect van het programma op de internationale positie van Nederlandse wetenschappers en wetenschap. Uiteindelijk was het aan de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) om de voor- en tegenstanders weer bijeen te brengen. Toch moet minister Dijkgraaf tot op de dag van vandaag vragen beantwoorden over Erkennen en Waarderen. 

Het ongehoorde middenveld 

Het overgrote deel van de academici heeft zich echter niet in een kamp voor of tegen Erkennen en Waarderen geschaard. Velen van hen zullen de ontwikkelingen met een kritisch oog volgen, terwijl anderen vooralsnog de discussie niet op henzelf betrokken zien worden. Een recente verkenning van ScienceGuide onder eerdere opiniemakers op het platform toont dat er vanuit het middenveld veelal positief-kritische maar ook bezorgde geluiden klinken. 

Om een breder beeld te krijgen van de ervaringen met en verwachtingen van Erkennen en Waarderen onder alle academici lanceert ScienceGuide vandaag een onafhankelijke enquête. Wij zijn benieuwd naar de meningen van wetenschappers uit alle vakgebieden en elk niveau van senioriteit. Alle academische reacties zijn welkom, of zij nu voor, tegen, kritisch, afwachtend of geheel neutraal zijn. Ook als Erkennen en Waarderen (nog) geen thema is binnen uw werkomgeving, horen wij het graag. 

Vul hier de enquête in 

Via de enquête hopen wij meer nuances over Erkennen en Waarderen boven tafel te krijgen. Zijn jonge wetenschappers positiever over deze wetenschapsvernieuwing dan de gevestigde namen? Hebben academici in de alfa-richting minder vertrouwen in Erkennen en Waarderen dan bèta-collega’s, of juist meer? Is er wellicht een verschil te ontdekken in het gezichtspunt van mannen en vrouwen?

De enquête is zorgvuldig ontworpen en voor publicatie voorgelegd aan experts. Alle reacties zullen door de redactie worden gevalideerd. Reacties vanaf niet-academische e-mailadressen worden automatisch niet gevalideerd.

Onafhankelijk onderzoek

Als onafhankelijk nieuws- en opinieplatform voor het hoger onderwijs is ScienceGuide niet verbonden aan het landelijk programma Erkennen en Waarderen of één van de organisaties die dit programma dragen. Data en antwoorden van respondenten worden uiteraard niet gedeeld met deze organisaties of de hoger-onderwijsinstellingen waaraan zij verbonden zijn. 

Voor wie is deze enquête? 

De enquête Erkennen en Waarderen kan worden ingevuld door academici werkzaam aan universiteiten en kennisinstituten. Indien verzocht zal per 19 april een Engelstalige versie van de enquête beschikbaar komen. De deadline voor invullen is maandag 1 mei (Dag van de Arbeid). Reacties na de deadline kunnen niet worden verwerkt. Na analyse van de data zullen wij de resultaten zo snel mogelijk publiceren op onze website.  

Privacy en gebruik van data 

Wij begrijpen dat wij u met deze enquête om persoonlijke informatie vragen. Wij gaan daarom op een veilige en ethische manier met deze gegevens om. Het e-mailadres waarmee u de enquête invult, wordt gevalideerd om misbruik te voorkomen. Deze enquête is een journalistiek onderzoek naar de ervaringen met en verwachtingen van Erkennen en Waarderen onder academici. U leest hier meer over onze omgang met uw gegevens. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK